OBAVIJEST - Projekt harmonizacije katastra i zemljišne knjige u FBIH
Srijeda, 08 Ožujak 2017
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zapadno-hercegovačka županija
Općina Ljubuški
SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
ODJEL IMOVINSKO-PRAVNIH I KATASTARSKIH POSLOVA

Br: 04/2-30-514/17
Ljubuški, 07.03.2017. godine

OBAVIJEST


U okviru 6. faze Projekta harmonizacije katastra i zemljišne knjige u FBIH se u određenim katastarskim općinama provode aktivnosti uspostave i zamjene zemljišne knjige u slučajevima kada ne postoji zemljišna knjiga ili kada se vrši usklađivanje podataka o nekretninama i pravima na nekretninama. U svrhu pružanja podrške razvoju održivog sustava registracije nekretnina sa usuglašenim evidencijama katastra i zemljišne knjige u Federaciji BiH, u rujnu 2016. godine potpisan je Sporazum o zajedničkoj implementaciji aktivnosti na sustavnom ažuriranju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige između Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u Sarajevu i općine Ljubuški za katastarske općine: Otok, Šipovača, Veljaci I i Veljaci II. Za najpovoljnijeg kvalificiranog izvođača u ovom Projektu odabrana je firma "Geometrika" d.o.o. Grude. Preuzimanjem podataka iz katastra zemljišta za K.o. Otok, Šipovača, Veljaci I i Veljaci II počela je realizacija potpisanog Sporazuma.
Završetkom Projekta harmonizacije građanima će biti omogućena kvalitetnija evidencija o nekretninama. 

Pomoćnik načelnika:  
Gojko Grbavac, dipl.iur.