VI. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI
Srijeda, 08 Ožujak 2017
Bosna  i  H e rcegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
OPĆINA    LJUBUŠKI 
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj:01-05-2-2/17 
Ljubuški, 7.3.2017.godine
Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 4/08), sazivam VI. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za (ponedjeljak) 13.3.2017. godine s početkom u  10,00 sati
 i predlažem slijedeći:

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s IV. sjednice Općinskog vijeća,
2. Informacija o radu za 2016. godinu i Program rada za 2017. godinu Crvenog križa Ljubuški,
3. Informacija o radu za 2016. godinu i Program rada za 2017. godinu Gimnazije Ljubuški, 
4. Informacija o radu za 2016. godinu i Program rada za 2017. godinu SSŠ Ruđera Boškovića - Ljubuški, 
5. Izvješće o radu za 2016. godinu i Program rada za 2017. godinu OŠ Marka Marulića Ljubuški,
6. Izvješće o radu za 2016. godinu i Program rada za 2017. godinu OŠ Tina Ujevića Vitina,
7. Izvješće o radu za 2016. godinu i Program rada za 2017. godinu OŠ I B Mažuranić Humac,
8. Izvješće o radu za 2016. godinu i Program rada za 2017. godinu Općinskog pravobraniteljstva Ljubuški, 
9. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
10. Prijedlog rješenja o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju općine Ljubuški,
11. Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima, raspisivanju i provedbi oglasa za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s poteškoćama u razvoju općine Ljubuški,
12. Prijedlog Zaključka o izvršenju Proračuna općine Ljubuški za 2016. godinu,
13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju zaposlenika, osnovnih sredstava i nepokretne imovine Fonda u stambeno-komunalnom gospodarstvu općine Ljubuški,
14. Prijedlog rješenja o:
a) razrješenju Povjerenstva za obračun domaćeg proizvoda i dohotka općine individualnog sektora poljoprivrede za 2015. godinu,
b) imenovanju Povjerenstva za obračun domaćeg proizvoda i dohotka općine individualnog sektora poljoprivrede za 2016. godinu,
15. Prijedlog rješenja o:
a) razrješenju članova stručnog Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta uređenja prostora za područje općine Ljubuški gdje nije donijet provedbeni plan,
b) imenovanju članova stručnog Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta uređenja prostora za područje općine Ljubuški gdje nije donijet provedbeni plan,
16. Prijedlog rješenja o razrješenju Općinskog pravobranitelja Ljubuški,
17. Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,
18. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za:
a. prijenos Ugovora o koncesiji broj: 02-24-2382/15 na gospodarsko društvo V.D.M. PROMET d.o.o. Ljubuški, direktor Marijana Ilić
b. prijenos Ugovora o koncesiji broj: 02-24-2421/15 na gospodarsko društvo V.D.M. PROMET d.o.o. Ljubuški, direktor Marijana Ilić
c. prijenos Ugovora o koncesiji broj: 02-24-2422/15 na gospodarsko društvo V.D.M. PROMET d.o.o. Ljubuški, direktor Marijana Ilić
d. prijenos Ugovora o koncesiji broj: 02-24-2425/15 na gospodarsko društvo V.D.M. PROMET d.o.o. Ljubuški, direktor Marijana Ilić
19. Prijedlog rješenja o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe:
a) Andreju (Mladen) Lučiću s Mostarskih Vrata,k.č. broj 976/4 K.O. M. Vrata-Gradska
b) Smailu (Hasan) Špagi iz Sarajeva, k.č. broj 941/2 K.O. M. Vrata – Gradska,
c) Smailu (Hasan) Špagi iz Sarajeva, k.č. broj 745/4 K.O. M. Vrata – Gradska,
20. Prijedlog Odluke o usvajanju Akcijskog plana za borbu protiv korupcije Općine Ljubuški, 2017.-2021.godine

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić