Ljubuški športski centar
Srijeda, 27 Ožujak 2013
Ravnatelj: Nikica Šiljeg

Telefon: 039/833-072
Fax: 039/833-076

Adresa: Gradska športska dvorana