Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

ODLUKA o petoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabava Općine Ljubuški za 2017. godinu Ispis E-mail
Ponedjeljak, 11 Rujan 2017
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-28-5/17
Datum: 05. rujna 2017. godine

Na temelju članka 17. stavak 2. Zakona o javnim nabavama (''Službeni glasnik BiH, broj: 39/14) i članka 40. Statuta Općine Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 4/06, 2/08, 4/09 i 4/12), a u skladu sa Proračunom Općine Ljubuški za 2017. godinu (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj 7/16), Općinski načelnik d o n o s i 

ODLUKU o petoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabava Općine Ljubuški za 2017. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se Peta izmjena i dopuna Plana javnih nabava Općine Ljubuški za 2017. godinu, broj: 02-05-28/17 od 01. veljače 2017. godine.

Članak 2.
Članak 4. stavak 1. točka a) i b) Plana javnih nabava Općine Ljubuški mijenjaju se i glase:

''a)Robe:

 

Red. br.

 

Predmet nabave

ROBE

 

JRJN oznaka

 

Ekonomski kod

 

Procijenjena vrijednost

(KM)

 

Vrsta postupka

 

Planirani početak postupka

 

Planirano sklapanje  ugovora

 

Izvor financiranja

1.

Nabava uredskog materijala

30192000-1

613411

 

35.000,00

Otvoreni postupak

 

I kvartal

 

II kvartal

Proračun Općine Ljubuški

2.

Nabava higijenskog materijala za potrebe Općine Ljubuški i osnovnih škola općine Ljubuški

39830000-9

613484

 

15.000,00

Otvoreni postupak

 

IV kvartal

 

IV kvartal

 

Proračun Općine Ljubuški

3.

Nabava prskalica/rasprskivača za poljoprivrednu zadrugu

16400000-9

614515

 

56.000,00

Otvoreni postupak

III kvartal

IV kvartal

UNDP

i Proračun Općine Ljubuški

4.

Nabava sjemenskog krumpira za poljoprivrednu zadrugu

 

03111700-9

614515

10.000,00

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

III kvartal

IV kvartal

UNDP i Proračun Općine Ljubuškib)  Usluge:

 

Red. br.

 

Predmet nabave

USLUGE

 

JRJN oznaka

 

Ekonomski kod

 

Procijenjena vrijednost

(KM)

 

Vrsta postupka

 

Planirani početak postupka

 

Planirano sklapanje  ugovora

 

Izvor financiranja

1.

Usluga izrade planskog dokumenta (procjena ugroženosti i plan zaštite od požara)

71243000-3

613915

 

5.950,00

Izravni sporazum

 

I kvartal

 

I kvartal

Proračun Općine Ljubuški

2.

Usluge čišćenja zgrade Općine Ljubuški

90911000-6

 613324

 

5.950,00

Izravni sporazum

I kvartal

I kvartal

Proračun Općine Ljubuški

3.

Osiguranje motornih vozila Općine Ljubuški

66514110-0

613523

 

15.000,00

Konkurentski postupak

I kvartal

II kvartal

Proračun Općine Ljubuški

4.

Nabava usluge kolektivnog osiguranja djelatnika

66510000-8

 

613814

2.600,00

Izravni sporazum

II kvartal

II kvartal

Proračun Općine Ljubuški

5.

Nabava usluge prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području općine Ljubuški za razdoblje 2017.-/2020.

60112000-6

614243

2.100.000,00

 

Postupak po Pravilniku o postupku dodjele subvencioniranih ugovora o uslugama

 

II kvartal

 

III kvartal

Sredstva korisnika usluge i Proračun Općine Ljubuški

6.

Nabava usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova sanacije i asfaltiranja lokalnih cesta i gradskih ulica Općine Ljubuški

71247000-1

 

613915

6.000,00

Izravni sporazum

III kvartal

III kvartal

Proračun Općine Ljubuški

7.

Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju (sanaciju/održavanje) vodonatapnog sustava Parilo-Brzo voda

71220000-6

613915

6.000,00

Izravni sporazum

III kvartal

IV kvartal

Proračun Općine Ljubuški
Članak 3.
Ova Odluka je sastavni dio Plana javnih nabava Općine Ljubuški za 2017. godinu i stupa na snagu danom donošenja.

Općinski načelnik
Nevenko Barbarić
_____________________

 
« Prethodna   Sljedeća »

Poslovni imenik

Dodaj upis
Traži

Tko je Online

Gostiju online: 3
Advertisement
You are here  :Naslovnica