Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

JAVNI OGLAS o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemlišta Ispis E-mail
Petak, 20 Siječanj 2017
BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOMISLAVGRAD
Služba za geodetske poslove, imovinsko-pravne
poslove i katastar nekretnina
Broj:05/2-31-97/17
Tomislavgrad, 16.01.2017.g.

Na temelju članka 48. Zakona o premjeru i katastru zemljišta, ("Službeni list SR BIH  14/78, 12/87),  i članka  92 Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98 i 48/99),   Služba za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina, općine Tomislavgrad  u svrhu  provođenja postupka izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Vran,  upućuje slijedeći:

  J A V N I  O G L A S 
o izlaganju  na javni uvid podataka  premjera i katastarskog klasiranja zemljišta 

  Oglašavaju se Popisne liste  za katastarsku općinu  Vran, navedene u priloženoj tabeli, na oglasnoj ploči općine Tomislavgrad, web stranici, www.Tomislavgrad. gov.ba.  u vremenu od 16.01.2017.g do 31.01.2017. godine.


Tabela  popisnih lista koje se dostavljaju javnim priopćenjem.

R.br. PL Nositelj prava Adresa
1 24 Bošnjak Andrije Jozo G. Crnač, Široki Brijeg
2 25 Bošnjak Nikole Ante G. Crnač, Široki Brijeg
3 26 Bošnjak Tome Ivan G. Crnač, Široki Brijeg
4 27 Bošnjak Tome Stipe G. Crnač, Široki Brijeg
5 32 i 33 Čuljak Ivana Ante Bogodol, Mostar
6 38 i 40 Džida Cvitan Veliki Ograđenik, Čitluk
7 38 i 40 Džida Ivana Zora Veliki Ograđenik, Čitluk
8 50 Gagro Andrije Jago Brotnjo, Čitluk
9 51 i 52 Gagro Ivana Jure Brotnjo, Čitluk
10 52 Gagro Ivana Veselko Brotnjo, Čitluk
11 53 Gagro Iva Brotnjo, Čitluk
12 57 Mate Kvesić Kočerin, Široki Brijeg
13 62 Luburić Jure Božo Donji Ograđenik, Čitluk
14 62 i 63 Luburić Jure Ivan Donji Ograđenik, Čitluk
15 67 i 68 Ljubrić Andrije Veronika G. Crnač, Široki Brijeg
16 68, 70 i 71 Ljubić Grge Marko G. Crnač, Široki Brijeg
17 69 Ljubić Ante Mate G. Crnač, Široki Brijeg
18 69 Ljubić Joze Ilija G. Crnač, Široki Brijeg
19 72 Ljubić Šimuna Ivan G. Crnač, Široki Brijeg
20 79 Miletić Mate Martin Veliki Ograđenik, Čitluk
21 98 Odak Andrije Andža Brotnjo, Čitluk
22 102 Odak Ivana Jozo Donji Ograđenik, Čitluk
23 122 Šarac Pero Radišići, Ljubuški
24 130 Zelenika Stipe Mate Gornji Ograđenik, Čitluk
  Pozivaju se upisani nositelji prava na zemljištu u popisnim listama iz Tabele kao i njihovi pravni sljednici da u  postupku izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Vran, izvrše uvid pred Povjerenstvom za izlaganje podataka te dostave pravovaljane isprave na temelju kojih se na nedvojben način mogu utvrditi njihova prava na nekretninama (ugovori, pravomoćne sudske odluke, odluku nadležnog organa),

MJESTO I VRIJEME IZLAGANJA
Preuzimanje PL kao i javni uvid će se vršiti u prostorijama   Službe za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Tomislavgrad, Ul. Mijata Tomića br. 108,  Ured br. 15.
Radno vrijeme Povjerenstva za izlaganje podataka bit će od 8,30 h do 15,00 h svakog radnog dana. Informacije se mogu dobiti na broj telefona 034/356-415.
  Korisnici zemljišta, odnosno nasljednici istih,  dužni su ponijeti sa sobom osobne isprave, ili pak pravomoćna Rješenja o nasljeđivanju, koja dokazuju pravni slijed.
Budući da su u popisnim listama evidentirani nositelji prava osobe s područja Općina: Ljubuškog,  Širokog Brijega, Mostara, Posušja, Čitluka i Tomislavgrada, 
ovaj oglas biti će objavljen na oglasnim pločama i  web stranicama svih gore navedenih općina.  Prostor koji obuhvaća K.O. Vran je prikazan na karti koja je satstavni dio ovoga oglasa.
                                 
Služba za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina
 
 
« Prethodna   Sljedeća »

Poslovni imenik

Dodaj upis
Traži

Tko je Online

Gostiju online: 2
Advertisement
You are here  :Naslovnica