Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

Poslovna zona Zvirići Ispis E-mail
Srijeda, 27 Ožujak 2013
Poslovna zona „Zvirići“ osnovana je Odlukom br. 01-02-272/12 Općinskog vijeća Općine Ljubuški, od 15. veljače 2012. godine sa strateškim ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj gospodarstva te posebno daljnjeg jačanja razvoja malog i srednjeg poduzetništvo u Općini Ljubuški. Poslovna zona „Zvirići“ obuhvaća površinu od 174 ha, a izmjenom Prostornog plana Općine Ljubuški, definirana je kao privredno područje. Područje obuhvata Poslovne zone je uređeno zoning planom. 

Slika:  Poslovna zona „Zvirići“ – mikro lokacija

pz_zvirici_mikro_lokacija.jpg

Poslovna zona „Zvirići“ ima povoljan geostrateški položaj, jer se nalazi uz  europski Koridor VC (smjer sjever-jug), te Jadransko-Jonskog cestovnog pravca (smjer zapad-istok). Poslovna zona se također nalazi u blizini međunarodnih graničnih prijelaza sa Republikom Hrvatskoj: graničnog prijelaza „Zvirići“ (koji će pristupanjem RH u Europsku uniju postati jedan od dva Šengenska granična prijelaza u BiH) te graničnog prijelaza „Crveni Grm“. Ostali pokazatelji povoljne mikro i makro lokacije poslovne zone „Zvirići“ prikazani su nastavno u tablici.

Tablica 23:  Poslovna zona „Zvirići“ – pokazatelji makro i mikro lokacije

Udaljenost do najbližeg regionalnog puta

Magistralni put M 6  5 km

Udaljenost do najbliže željeznice

Čapljina -  15 km

Udaljenost do najbližeg aerodroma

Mostar - 35 km

Udaljenost do najbliže morske luke

Luka Ploče (RH)  - 15 km

Udaljenost do glavnog grada BIH

Sarajevo - 170 km

Udaljenost do središta RS

Banja Luka - 259 km

Udaljenost do središta Dalmacije

Split - 124

Udaljenost do glavnog grada RH

Zagreb - 495


Slika 5:  Poslovna zona „Zvirići“ – makro lokacija 

pz_zvirici_makro_lokacija.jpg

Procjena veličine zemljišta predviđenog za poslovnu zonu „Zvirići“

Zemljište predviđeno za poslovnu zonu „Zvirići“ u 100% je vlasništvu Općine Ljubuški (174ha). Razvoj Poslovne zone „Zvirići“ planiran je u koracima/fazama. Prva faza razvoja poslovne zone uključuje stavljanje u funkciju ukupno 390.500 m2 (39.5 ha). Općina Ljubuški  namjerava parcelacijom omogućiti potencijalnim investitorima maksimalnu fleksibilnost, uključujući i mogućnost okrupnjavanja parcela (Zoning plan). 

PREDNOSTI INVESTIRANJA U POSLOVNU ZONU ZVIRIĆI

- PZ Zvirići nalazi se uz samu državnu granicu sa RH – EU
- Šengenski granični prijelaz (jedan od dva robna terminala BiH i EU)
- Sjecište dvaju koridora
- Koridor Vc prolazi preko zone
- Silaz sa autoputa u neposrednoj blizini PZ
- Osigurana infrastruktura
- Blizina luke Ploče
- Blizina aerodroma (Dubrovnik, Split, Mostar ) i željeznice (Čapljina)
- Cestovna povezanost
- Niska porezna stopa
- Kvalificirana i povoljna radna snaga
- Prilagodba površine parcela investitorima
- Cijena građevinskog zemljišta sa svim ostalim pogodnostima
- Jednostavan i novčano povoljan postupak ishođenja potrebnih dozvola
- Općinske službe osposobljene za pomoć investitorima
 
You are here  :Naslovnica arrow Poslovna zona Zvirići