Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

Mogućnosti ulaganja u Ljubuški
Općina Ljubuški - Vrata Europe Ispis E-mail
Srijeda, 27 Ožujak 2013
grb_ljubuski_1.jpg

Općina Ljubuški nalazi se u južnom dijelu Zapadno-hercegovačke županije. Županija ima centralnu lokaciju u Hercegovini. S obzirom na svoj položaj kroz nju prolazi trasa autoputa na koridoru VC gdje se nalazi i spoj sa autocestom A1 Dubrovnik-Zagreb. Time se cijela Županija nalazi unutar dva važna europska cestovna koridora (koridor VC i Jadransko-Jonski koridor). Europski koridor VC povezuje Baltik sa Jadranskom regijom dok Jonski koridor slijedi obalu Jadranskog mora i povezuje Europu preko Balkana sa Bliskim istokom. Sjecište ovih europskih cestovnih koridora je u samom zaleđu Luke Ploče, koja se nalazi u Republici Hrvatskoj na udaljenosti od svega 10-ak km od granice Zapadno-hercegovačke županije. Ovakav povoljan geoprometni položaj pozicionira Općinu Ljubuški kao „vrata jugoistočne Europe“.       

 

Opširnije...
 
Osnovni podaci o općini Ljubuški Ispis E-mail
Srijeda, 27 Ožujak 2013
Opširnije...
 
You are here  :Naslovnica arrow Mogućnosti ulaganja u Ljubuški