1
U želji da povećaju ekonomske učinke turizma na području svoje ingerencije, odnosno stvore bitne pretpostavke za dugoročno održiv turistički razvoja, Federalno
ministarstva okoliša i turizma Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i općina Ljubuški pokrenule su izradu Turističkog master plana općine Ljubuški.

Opširnije...