Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

GRAD LJUBUŠKI

GRADSKO VIJEĆE

Broj:01- 05- 42-1/21

Ljubuški, 12.01.2021.godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog", broj 4/08 i 08/19), sazivam

III. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI

za 19.01.2021.godine ( utorak) s početkom u 10,00 sati

i predlažem slijedeće:

D n e v n i red:

1. Usvajanje zapisnika s II. sjednice Gradskog vijeća,

2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2020. godinu,

4. Prijedlog Odluke o cjeniku za korištenje „Kulturnog centra“,

5. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Centra za socijalni rad Ljubuški,

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju cijene usluga Dječjeg vrtića Ljubuški u Ljubuškom,

7. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju općine Ljubuški,

8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o nabavi motornog vozila za potrebe Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju grada Ljubuškog,

9. Prijedlog Plana prihoda i program radova komunalnog gospodarstva za komunalne djelatnosti,

10. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava komunalne naknade,

11. Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,

12. Prijedlog Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta,

13. Prijedlog Rješenja o:

a) razrješenju Povjerenstva za praćenje radova koncesionara na podizanju nasada na poljoprivrednom zemljištu iz Ugovora o koncesiji,

b) imenovanju Povjerenstva za praćenje radova koncesionara na podizanju nasada na poljoprivrednom zemljištu iz Ugovora o koncesiji,

14. Prijedlog Rješenja o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe:

a) Tomislav (Drago) Pavlović iz Studenaca,

b) Zvonimir (Ivica) Petrović iz Ljubuškog

15. Prijedlog Rješenja o:

a) razrješenju Povjerenstva za izradu Plana kapitalnih investicija,

b) imenovanju Povjerenstva za izradu Plana kapitalnih investicija,

16. Prijedlog Zaključka o dodjeli poslovnog prostora na korištenje,

Sjednica će se održati u prostorijama Kulturnog centra Ljubuški.

PREDSJEDNIK,

Tihomir Kvesić