Bosna  i  H e rcegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 

GRAD  LJUBUŠKI 

GRADSKO VIJEĆE

Broj:01- 05-63-9/20 

Ljubuški, 23. listopada 2020.godine

Na temelju članka 46. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine/Grada Ljubuški", broj 4/08 i 08/19), saziva

XLIV. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI
za 26. listopada2020. godine(ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati
i predlažem slijedeći:   

D n e v n i     red

1. Usvajanje zapisnika sa XLIII. sjednice Gradskog vijeća,

2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

3. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „PRUD“,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić