pdf

Rebalans proračuna Općine
Ljubuški za 2017 godinu

procjena ugrozenosti podrucja ljubuski

Proračun Općine Ljubuški za 2017 godinu

Odluka o izmijeni i dopuni odluke o Proračunu
Općine Ljubuški za 2017. godinu

Planiranje rashoda po kontima
za godinu 2017

Preuzmite prilog

Preuzmite prilog
   
   
   

progra zastite od prirodnih nesreca

Izvršenje proračuna Općine Ljubuški
za 2016. godinu

 

pdfProračun Općine Ljubuški za 2018 godinu

 

Usvojeno godišnje izviješće o izvršenju - ostvarenju
prihoda i rashoda  Općine Ljubuški
Planiranje rashoda po kontima 
za godinu 2018 
Preuzmite prilog Preuzmite prilog