vedran markotic 1v.d. Gradonačelnik

Vedran Markotić

Telefon: 039/835 502
Fax: 039/ 833 810

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 


Ime i prezime
: Vedran Markotić
Datum rođenja: 
Mjesto rođenja:  Grab
Stručna sprema: 
Radno iskustvo: 
Članstvo u političkoj stranci:  Hrvatska Demokratska Zajednica (HDZ) BiH
Bračno stanje:  Oženjen, otac dvoje djece.
Mjesto prebivališta:  GrabGradonačelnik predstavlja i zastupa Grad.

Gradonačelnik odgovoran je Gradskom vijeću za obavljanje povjerenih poslova iz nadležnosti samoupravnog  djelokruga Grada.

Gradonačelnik nadležan je za slijedeće poslove iz samoupravnog djelokruga Grada:

-       predstavlja i zastupa jedinicu lokalne samouprave, donosi akte iz svoje nadležnosti,

-       izrađuje i Vijeću  na usvajanje podnosi nacrt i prijedlog proračuna, ekonomske programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulacijske dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta,

-       predlaže odluke i i druge opće akte Vijeću,

-       provodi politiku jedinice lokalne samouprave sukladno odlukama Vijeća, izvršava proračun jedinice lokalne samouprave i osigurava primjenu odluka i drugih akata vijeća,

-       izvršava zakone i druge propise čije je izvršenje povjereno jedinici lokalne samouprave,

-       donosi pravilnik o unutarnjoj organizaciji službi jedinice lokalne samouprave,

-       realizira suradnju lokalne samouprave s drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama sukladno odlukama i zaključcima Vijeća i njegovih radnih tijela,

-       podnosi izvješće Vijeću o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i svojim aktivnostima,

-       izvršenje drugih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima,

-       Gradonačelnik odgovara za ustavnost i zakonitost akata koje donosi, odnosno predlaže Gradskom vijeću.

(iz Statuta Općine Ljubuški, broj: 4/06, 2/08 i 4/09 i 4/12)