ljubuski logoNa temelju članka 8. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 21/12) i odobrenih kriterija za imenovanje Odlukom o uvjetima, kriterijima, raspisivanju i provedbi javnog oglasa za izbor i imenovanje  članova Nadzornog odbora JP Radio Ljubuški d.o.o. („Sl.glasnik grada Ljubuškog", broj 7/19), predsjednik Gradskog vijeća Ljubuški

Opširnije...

ljubuski logoU  sklopu projekta Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima na području općine Ljubuški u 2018. godini

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 8. Zakona o koncesijama ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 13/13 i 24/16), Pravilnika o načinu, potrebnoj dokumentaciji i postupku procjene najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 21/13) i članka 5. Odluke o pokretanju postupaka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području općine Ljubuški broj: 01-02-997/18 od 23.04.2018. godine, Općinski načelnik raspisuje

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina, ("Službeni list SR BIH", broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90) i članka 44. stavak 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta (,,Službene novine Federacije BiH", broj: 92/16), Povjerenstvo za izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama i utvrđivanju prava na nekretninama za katastarsku općinu Konjsko Bare, objavljuje

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članaka 23. i 24. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br.: 16/08 i 14/13) u skladu sa Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Ljubuški („Službeni glasnik Općine Ljubuški“ broj: 3/17, 6/17 i 7/17) Općinski načelnik Ljubuški objavljuje 

Opširnije...