ljubuski logoNa temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-05-238-2/20  od 24. siječnja 2020. godine, u postupku javne nabave ''Radovi na uređenju pješačkih staza na Gradskom groblju'' objavljenog dana 30. siječnja 2020. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-3-6-3-1/20, Gradonačelnik je donio

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški, broj: 02-05-816/17, a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-322-9/20 od 11. veljače 2020. godine, u postupku javne nabave „Nadzor nad izvođenjem radova sanacije kanala za natapanje RCDP/2/PCW-03/LJ“, Gradonačelnik

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški, broj: 02-05-816/17, a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-288-9/20 od 11. veljače 2020. godine, u postupku javne nabave „Nabava zastava za Grad Ljubuški“, Gradonačelnik 

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-162-9/20 od 27. siječnja 2020. godine, u postupku javne nabave „Nabava usluge stručnog nadzora nad izgradnjom skladišta povrća, PZ ZVIRIĆI, II faza“, Gradonačelnik

Opširnije...