ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški, broj: 02-05-816/17, a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-179-9/18 od 22. siječnja 2018. godine, u postupku javne nabave ''Nabava zlatnih grbova za dobitnike priznanja Općine Ljubuški povodom obilježavanja dana Općine'', Općinski načelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 17. stavak 2. Zakona o javnim nabavama (''Službeni glasnik BiH, broj: 39/14) i članka 40. Statuta Općine Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 4/06, 2/08, 4/09 i 4/12), a u skladu sa Proračunom Općine Ljubuški za 2017. godinu (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj 8/17), Općinski načelnik donosi Plan javnih nabava Općine Ljubuški za 2018. godinu

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine, članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški, na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu, u postupku javne nabave ''Izrada Idejnog projekta konsolidacije, konstruktivne sanacije, kozervacije, restauracije i revitalizacije Starog grada (Zona A)'', objavljenog dana 29. studenog 2017. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-7-2-33-3-21/17

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 17. stavak 2. Zakona o javnim nabavama (''Službeni glasnik BiH, broj: 39/14) i članka 40. Statuta Općine Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 4/06, 2/08, 4/09 i 4/12), a u skladu sa Proračunom Općine Ljubuški za 2017. godinu (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj 7/16), Općinski načelnik donosi ODLUKU o Osmoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabava Općine Ljubuški za 2017. godinu

Opširnije...