ljubuski logoNa temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-23-257-2/18 od 26. siječnja 2018. godine, u otvorenom postupku javne nabave ''Nabava usluge izrade projekta istražnih radova za uspostavu zaštite podzemnih voda vrela Vrioštica'', objavljenog dana 29. siječnja 2018. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-2-2-3-2/18, Općinski načelnik je donio

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-23-445-9/18 od 19. veljače 2018. godine, u postupku javne nabave ''Nabava građevinskog materijala'', Općinski načelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-23-397-9/18 od 15. veljače 2018. godine, u postupku javne nabave ''Nabava građevinskih radova na sanaciji prostorija u zgradi Općine Ljubuški i Područne škole Donji Radišići'', Općinski načelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-23-424-9/18 od 16. veljače 2018. godine, u postupku javne nabave ''Nabava unutarnjih vrata za potrebe Općine Ljubuški i Područne škole Donji Radišići'', Općinski načelnik donosi

Opširnije...