ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-23-2226-9/18 od 26. listopada 2018. godine, u postupku javne nabave ''Ugradnja rasvjete u Mjesnim zajednicama Humac i Ljubuški'', Općinski načelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-23-1899-2/18 od 06. rujna 2018. godine, u postupku javne nabave ''Izrada fasade na OŠ Studenci'', objavljenog dana 07. rujna 2018. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-7-3-34-3-14/18, Općinski načelnik je donio

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-23-2062-9/18 od 15. listopada 2018. godine, u postupku javne nabave ''Nabava radova rovokopačem na uređenju puteva po mjesnim zajednicama općine Ljubuški'', Općinski načelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-23-2064-9/18 od 16. listopada 2018. godine, u postupku javne nabave ''Nabava usluge izrade Glavnog projekta sanacije kanala za natapnje kroz naselje Klobuk, Podbrdo – Vojnići'', Općinski načelnik donosi

Opširnije...