ljubuski logoNa temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-05-360-2/19 od 07. veljače 2019. godine, u postupku javne nabave ''Izrada fasade na OŠ Studenci – ponovljeni postupak'', objavljenog dana 11. veljače 2019. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-7-3-6-3-2/19, Općinski načelnik je donio

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-05-155-2/19 od 18. siječnja 2019. godine, u postupku javne nabave ''Izgradnja distribucijskog centra u Poslovnoj zoni Zvirići – objekt A – I faza gradnje'', objavljenog dana 21. siječnja 2019. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-3-4-3-1/19, Općinski načelnik je donio

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški, broj: 02-05-816/17, a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-291-9/19 od 07. veljače 2019. godine, u postupku javne „Nabava usluge održavanja softvera za matični registar i uredsko poslovanje Općine Ljubuški za 2019. godinu“, Općinski načelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški, broj: 02-05-816/17, a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-196-9/19 od 31. siječnja 2019. godine, u postupku javne nabave ''Nabava usluge redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme za razdoblje od 01.01.2019.-31.12.2019. godine'', Općinski načelnik donosi

Opširnije...