ljubuski logoNa temelju članka 69. stavak 2. točka d) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-05-794-12/19 od 07. svibnja 2019. godine, u postupku javne nabave "Uređenje poslovnih prostora u zgradi branitelja na adresi Herceg Stjepana Kosače 27", objavljenog dana 26. ožujka 2019. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-3-15-3-5/19, Općinski načelnik je donio

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-1093-9/19  od 02. svibnja 2019. godine, u postupku javne nabave „Sanacija dijela krovišta nad stanom u vlasništvu Općine Ljubuški na adresi Hrvatskih branitelja 57“, Općinski načelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 17. stavak 2. Zakona o javnim nabavama (''Službeni glasnik BiH, broj: 39/14) i članka 40. Statuta Općine Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 4/06, 2/08, 4/09 i 4/12), a u skladu sa Proračunom Općine Ljubuški za 2019. godinu (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj 8/17), Općinski načelnik donosi 

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški, broj: 02-05-816/17, a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-939-9/19 od 15. travnja 2019. godine, u postupku javne nabave "Nabava opreme za vatrogasne postrojbe Općine Ljubuški", Općinski načelnik donosi

Opširnije...