ljubuski logoNa temelju članka 69. stavak 2. točka a) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-05-1095-12/19 od 17. svibnja 2019. godine, u postupku javne nabave "Adaptacija sanitarnih čvorova u OŠ Marko Marulić i OŠ Ivana Brlić Mažuranić u Ljubuškom", objavljenog dana 26. travnja 2019. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-3-18-3-9/19, Općinski načelnik je donio

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-1180-9/2019  od 13. svibnja 2019. godine, u postupku javne nabave „Proširenje mosta, betoniranje zidova i zemljani radovi u MZ Otok“, Općinski načelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-23-1191-9/18 od 10. svibnja 2019. godine, u postupku javne nabave ''Nabava usluga stručnog nadzora nad radovima izgradnje distribucijskog centra u Poslovnoj zoni Zvirići – objekt A – I faza gradnje", Općinski načelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-1182-9/19 od 10. svibnja 2019. godine, u postupku javne nabave ''Ugradnja rasvjete u ulici iznad Guiste pored novih Konsovih zgrada'', Općinski načelnik donosi

Opširnije...