ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški, broj: 02-05-816/17, a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-1407-9/19 od 07. lipnja 2019. godine, u postupku javne nabave „Nabava osiguranja motornih vozila Gradske uprave Ljubuški‘‘, Gradonačelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-1395-9/19 od 06. lipnja 2019. godine, u postupku javne nabave „Projekt obnove interijera nadzemnih etaža zgrade Gimnazije u Ljubuškom – Izrada projekta arhitekture“, Gradonačelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-05-829-2/19 od 28. ožujka 2019. godine, u postupku javne nabave "Sanacija krova Gradske športske dvorane Ljubuški", objavljenog dana 05. travnja 2019. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-3-16-3-6/19, Gradonačelnik je donio

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-05-1108-2/19  od 26. travnja 2019. godine, u postupku javne nabave "Obnova interijera Gimnazije Ljubuški – I faza", objavljenog dana 29. travnja 2019. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-3-20-3-11/19, Gradonačelnik je donio

Opširnije...