ljubuski logoNa temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-05-1312-2/19  od 21. svibnja  2019. godine, u postupku javne nabave "Adaptacija sanitarnih čvorova u OŠ Marko Marulić i OŠ Ivana Brlić Mažuranić u Ljubuškom – ponovljeni postupak", objavljenog dana 23. svibnja 2019. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-3-26-3-17/19, Gradonačelnik je donio

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški, broj: 02-05-816/17, a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-1405-9/19 od 06. lipnja 2019. godine, u postupku javne nabave „Uređenje puta između gradskih lokacija iznad Hospicija - MZ Humac“, Gradonačelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-05-1310-2/19  od 21. svibnja 2019. godine, u postupku javne nabave „Uređenje šetnica u parku iza Osnovne škole Marka Marulića“, objavljenog dana 23. svibnja 2019. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-3-27-3-18/19, Gradonačelnik je donio

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-1394-9/19 od 10. lipnja 2019. godine, u postupku javne nabave „Projekt obnove interijera nadzemnih etaža zgrade Gimnazije u Ljubuškom – Izrada projekta elektroinstalacija i izrada projekta strojarskih instalacija“, Gradonačelnik donosi

Opširnije...