ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-1737-9/19 od 17. srpnja 2019. godine, u postupku javne nabave „Nabava usluge kolektivnog osiguranja djelatnika Gradske uprave Ljubuški‘‘, Gradonačelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 17. stavak 2. Zakona o javnim nabavama (''Službeni glasnik BiH, broj: 39/14) i članka 40. Statuta Općine Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 4/06, 2/08, 4/09 i 4/12) i članak 24. Privremene Statutarne odluke Grada Ljubuški (''Službeni glasnik Grada Ljubuški'', broj: 4/19), a u skladu sa Proračunom za 2019. godinu (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj 9/18 i 3/19), Gradonačelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-05-1434-2/19  od 05. lipnja 2019. godine, u postupku javne nabave "Uređenje poslovnih prostora u zgradi branitelja na adresi Herceg Stjepana Kosače 27 – ponovljeni postupak", objavljenog dana 06. lipnja 2019. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-3-29-3-19/19, Gradonačelnik je donio

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-05-987-2/19  od 11. travnja 2019. godine, u postupku javne nabave „Izrada studije višenamjenskog vrednovanja poljoprivrednog zemljišta na području općine Ljubuški“, objavljenog dana 15. travnja 2019. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-7-2-17-3-7/19, Gradonačelnik je donio

Opširnije...