ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Gradu Ljubuškom (''Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuškog'', broj: 3/17 i 6/20), a na Preporuku Stručnog savjetnika za javne nabave, broj: 02-05-1075-6/21 od 19.travnja 2021. godine, u postupku javne nabave ''Izrada idejnog i glavnog projekta adaptacije, rekonstrukcije gradske galerije'', Gradonačelnik Grada Ljubuškog je donio

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Gradu Ljubuškom (''Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuškog'', broj: 3/17 i 6/20), a na Preporuku Stručnog savjetnika za javne nabave, broj: 02-05-1164-6/21 od 23.travanj 2021. godine, u postupku javne nabave ''Ugradnja kabela za rasvjetu gradsko groblje'', Gradonačelnik Grada Ljubuškog je donio

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Gradu Ljubuškom (''Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuškog'', broj: 3/17 i 6/20), a na Preporuku Stručnog savjetnika za javne nabave, broj: 02-05-1160-6/21 od 23.travanj 2021. godine, u postupku javne nabave ''Radovi na elektroinstalacijama prizemlje gradske vijećnice, zamjena cijevi na rasvjeti zgrada vijećnice i zgrada gradske uprave'', Gradonačelnik Grada Ljubuškog je donio

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Gradu Ljubuškom (''Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuškog'', broj: 3/17 i 6/20), a na Preporuku Stručnog savjetnika za javne nabave, broj: 02-05-1014-6/21 od 12. travnja 2021. godine, u postupku javne nabave „Konzultantske usluge-Uspostava sustava Financijskog Upravljanja i Kontrole“, Gradonačelnik Grada Ljubuškog  je donio

Opširnije...