Poslovna zona „Zvirići“ osnovana je Odlukom br. 01-02-272/12 Općinskog vijeća Općine Ljubuški, od 15. veljače 2012. godine sa strateškim ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj gospodarstva te posebno daljnjeg jačanja razvoja malog i srednjeg poduzetništvo u Općini Ljubuški. Poslovna zona „Zvirići“ obuhvaća površinu od 174 ha, a izmjenom Prostornog plana Općine Ljubuški, definirana je kao privredno područje. Područje obuhvata Poslovne zone je uređeno zoning planom.

ploce capljin

Poslovna zona „Zvirići“ ima povoljan geostrateški položaj, jer se nalazi uz europski Koridor VC (smjer sjever-jug), te Jadransko-Jonskog cestovnog pravca (smjer zapad-istok). Poslovna zona se također nalazi u blizini međunarodnih graničnih prijelaza sa Republikom Hrvatskoj: graničnog prijelaza „Bijača“ (koji je pristupanjem RH u Europsku uniju postao jedan od dva Šengenska granična prijelaza u BiH) te graničnog prijelaza „Crveni Grm“. Ostali pokazatelji povoljne mikro i makro lokacije poslovne zone „Zvirići“ prikazani su nastavno u tablici.


Tablica: Poslovna zona „Zvirići“ – pokazatelji makro i mikro lokacije

Udaljenost do najbližeg regionalnog puta

Magistralni put M6-5 km

Udaljenost do najbliže željeznice

Čapljina -15 km

Udaljenost do najbližeg aerodroma

Mostar -35 km

Udaljenost do najbliže morske luke

Luka Ploče (RH)-15 km

Udaljenost do glavnog grada BIH

Sarajevo -170 km

Udaljenost do središta RS

Banja Luka -259 km

Udaljenost do središta Dalmacije

Split – 124 km

Udaljenost do glavnog grada RH

Zagreb – 495 km


Zemljište predviđeno za poslovnu zonu „Zvirići“ u 100% je vlasništvu Općine Ljubuški (174ha). Razvoj Poslovne zone „Zvirići“ planiran je u koracima/fazama. Prva faza razvoja poslovne zone uključuje stavljanje u funkciju ukupno 390.500 m2 (39.5 ha). Općina Ljubuški namjerava parcelacijom omogućiti potencijalnim investitorima maksimalnu fleksibilnost, uključujući i mogućnost okrupnjavanja parcela (Zoning plan).

PREDNOSTI INVESTIRANJA U POSLOVNU ZONU ZVIRIĆI

-    PZ Zvirići nalazi se uz samu državnu granicu sa RH – EU
-    Šengenski granični prijelaz (jedan od dva robna terminala BiH i EU)
-    Sjecište dvaju koridora
-    Koridor Vc prolazi preko zone
-    Silaz sa autoputa u neposrednoj blizini PZ
-    Osigurana infrastruktura
-    Blizina luke Ploče
-    Blizina aerodroma (Dubrovnik, Split, Mostar ) i željeznice (Čapljina)
-    Cestovna povezanost
-    Niska porezna stopa
-    Kvalificirana i povoljna radna snaga
-    Prilagodba površine parcela investitorima
-    Cijena građevinskog zemljišta sa svim ostalim pogodnostima
-    Jednostavan i novčano povoljan postupak ishođenja potrebnih dozvola
-    Općinske službe osposobljene za pomoć investitorima