Svečana sjednica OV - Izlaganje načelnika općine za dan općine
Utorak, 26 Veljača 2008
thumb_dan_opine_ljubuki.jpgU cijelosti Vam prenosimo izlaganje načelnika općine Nevenka Barbarića koje je održao na svečanoj sjednici općinskog vijeća povodom proslave dana općine 21.02.2008.god.:

Poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi vijećnici Općinskog vijeća, cijenjeni uzvanici, dame i gospodo, dobar vam dan i dobro došli na ovu svečanu sjednicu u povodu obilježavanja dana Općine Ljubuški. Kako je uobičajeno, ovo je prigoda da u ime izvršne Općinske vlasti podnesem izvješće o općem stanju u Općini Ljubuški, aktivnostima lokalne samouprave tijekom prethodne godine, te ukratko referiram o planovima za tekuću godinu. Kvaliteta življenja na ovim prostorima još uvijek nije zadovoljavajuća...

Val poskupljenja nije mimoišao ni ove prostore. Poskupljenje osnovnih životnih potrepština, a pogotovu repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju, kao glavnu gospodarsku granu naše Općine, otežava ionako kompleksnu socijalnu situaciju i povećava broj socijalno ugroženih obitelji. Preko 30% neuposlenih i loše proveden postupak privatizacije, dodatno otežavaju ukupno stanje. Neriješen problem zbrinjavanja otpada i spor proces izrade prostorno-planske dokumentacije, te neuređena infrastruktura, stvaraju dojam neuređene sredine, koče nove investicije, i otvaranje novih radnih mjesta.

Suradnja s višim razinama vlasti opterećena je politikanstvom, te nedefiniranim odnosima i stvarnom nadležnošću i odgovornosti za pojedina područja. Prikazivanje broja stanovnika umanjenog sada za oko 4.000, pored ostalog, financijski znatno oštećuje naš proračun. Ovo je dio problema koji koči brži razvoj Općine Ljubuški. Gledano s aspekta funkcioniranja lokalne samouprave, može se reći da je 2007. godina bila jedna od najuspješnijih postratih godina. Konačno je završena reorganizacija Općinskog tijela uprave. Nastavljeno je uređenje Općinskih prostora, te nabavka neophodne opreme. Cijenim da provedene aktivnosti uveliko popravljaju kvalitet rada Općinske uprave, koja u pravom smislu riječi postaje efikasnija i u službi građana.

Zahvaljujući povećanju proračunskih sredstava, ali i boljoj organizaciji i smanjenju broja uposlenih u odnosu na prethodne godine, ukupni troškovi uprave iznose oko 2 650 000 KM ili 26% proračuna. Područje školstva u proračunu sudjeluje sa 9.5% sredstava. Dakle, na materijalne troškove osnovnih škola, rekonstrukciju školskih objekata, subvencije prijevoza učenika, studentske potpore i subvencije dječjem vrtiću, iznose oko 1 milijun KM. 3.5% proračunskih sredstava tijekom 2007. godine izdvojeno je za socijalnu zaštitu. Područje športa, kroz sufinanciranje ustanove za šport, rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih športskih sadržaja, te potpore športskim udrugama zastupljeni su sa oko 3.5% proračuna ili 350 000 KM. Subvencije Radio Ljubuškom i knjižnici, te potpore radu udrugama koje promiču i organiziraju različita kulturna događaja iznose 200 000 KM ili oko 2% proračuna. Nevladin sektor kroz rad različitih udruga, te pomoć u radu udrugama proisteklim iz domovinskog rata iznosi 100 000 KM ili 1% proračuna. Protupožarna zaštita košta Općinski proračun 100 000 KM. Održavanje grada, te troškovi uređenja i rente sanitarne deponije, zastupljeni su sa oko 4% ukupnih proračunskih sredstava. Na uređenje infrastrukture tijekom 2007. godine utrošeno je oko 50% proračuna.

Najveća izdvajanja su za sustav vodosnabdijevanja i iznose 2 900 000 KM. Saniranje lokalnih i nerazvrstanih cesta koštalo je 1 200 000 KM. Na sufinanciranje različitih infrastrukturnih projekata po MZ iznosilo je 300 000KM. Uređenje i izgradnja nogostupa, javne rasvjete, kanalizacije i zelenih površina koštalo je oko 400 000KM. Na izradu projektne dokumentacije utrošeno je oko 100 000KM. Uređenje poljske infrastrukture, kroz uređenje poljskih putova i održavanje vodonatapnog sustava zastupljeno je sa 200 000 KM. Sudjelovanje viših razina vlasti na sufinanciranje određenih projekata tijekom 2007. godine iznosilo je sa razine Županije Zapadnohercegovačke 750 000 KM, uz povrat pozajmice iz prethodnih godina od 300 000KM, dakle ukupno 450 000 KM, a sa razine Federacije 350 000KM. Uistinu, ne možemo biti zadovoljni ukupnim izdvajanjem, pogotovu ako se uspoređujemo s drugim Općinama i u županiji i u Federaciji. Istovremeno, u 2007. godini usvojili smo strategiju petogodišnjeg razvoja naše Općine, koja uveliko definira pravce razvoja.

Uređenje infrastrukture, kao preduvjet ostanka i opstanka na ovim prostorima, te privlačenja stranih investicija bez kojih nema stvarnog napretka, jeste ključni element ostvarivanja te strategije. Zabrinjava podatak o veličini potrebnih ulaganja dobivenih kroz usvojeni program kapitalnih investicija od gotovo 30 milijuna KM. Dakle, i u idućih pet godina ulaganja u infrastrukturu morat će biti na razini ili veća od prošlogodišnjih. Ipak, obzirom na resurse kojima raspolažemo, s optimizmom možemo gledati na budućnost življenja na ovim prostorima. Obrazovanje, malo i srednje poduzetništvo, turizam, poljoprivreda i poslovne zone su područja za koje imamo kvalitetnu osnovu i koje će doprinijeti kvalitetnijem življenju.

Tijekom 2008. godine namjeravamo nastaviti uređenje infrastrukture, koja se ogleda u nekoliko projekata:
    - završetak projekta vodosnabdijevanja započetog prije 2 godine
    - početak radova na vodosnabdijevanju istočnog dijela Općine, zajedno sa Općinama Čitluk i Čapljina
    - znatnija ulaganja u sanaciju cestovne infrastrukture
    - nastavak uređenja poljske infrastrukture
    - dovršetak projekta gradskog groblja s potrebnim sadržajima
    - znatnije ulaganje u ostale infrastrukturne objekte kao što su nogostupi, zelene površine, javna rasvjeta
    - dovršetak prostorno planske dokumentacije
    - izrada projekta poslovne zone i sl.
    - projektiranje i izrada dijela kanalizacijskog sustava

To je samo dio aktivnosti koje planiramo tijekom 2008. godine. Uvjeren u bolje dane na ovim prostorima, na koncu želim čestitati Dan naše Općine svim ljubušankama i ljubušacima, a našim gostima zahvaljujem što su danas s nama.

Načelnik općine Ljubuški
Nevenko Barbarić