OBRAZAC PRAĆENJA PROVEDBE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
Četvrtak, 12 Listopad 2017
Općina Ljubuški

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

R.br.

Opis i oznaka po JRNJ

Vrsta postupka i broj Obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava

Podaci o dobavljaču u ugovoru/okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj i mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, vrijeme trajanja, rok plaćanja, vrijeme važenja jamstva)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

(ne popunjava se za okvirni sporazum)

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti ugovora/okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora

Datum potpune provedbe ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(objašnjenje)

1.

 JRNJ -79131000-1 Usluge dokumentacije

Izravni sporazum;

Broj Obavijesti – 158-8-2-8/17

Tehnozaštita d.o.o. Mostar, IDB – 4227814210005, Mostar

Ukupna vrijednost s PDV-om 6.961,50 KM;

Rok plaćanja: 60 dana po izvršenju usluge; Vrijeme izvršenje usluge: 10 dana od dana potpisa Ugovora

-

-

15. veljače 2017. godine

07. srpnja 2017. godine

Utrošeno ukupno s PDV-om  6.961,50 KM

-

2.

JRNJ – 45316100-6 Instalacija vanjske rasvjete

Otvoreni postupak;

Broj obavijesti – 158-1-3-7/17

Mina d.o.o. Grude, IDB – 4272182530004, Grude

Ukupna vrijednost s PDV-om 67.993,15 KM,

Rok plaćanja: 60 dana od dana zaprimanja računa/fakture,

Vrijeme trajanja: 45 dana od dana uvođenja Izvođača u posao

-

-

31. ožujka 2017. godine

26. lipnja 2017. godine,

Utrošeno ukupno s PDV-om 67.993,16 KM

-

3.

71247000-1  Nadzor građevinskih radova

Izravni sporazum,

Broj Obavijesti – 158-8-2-17/17

Tehnozaštita d.o.o. Mostar, IDB – 4227814210005, Mostar

Ukupna vrijednost s PDV-om 6.669,00 KM,

Rok plaćanja: 60 dana po izvršenju usluge/dostavljanju računa,

Vrijeme trajanja: 60 dana od dana potpisa Ugovora

-

-

13. travnja 2017. godine

30. lipnja 2017. godine

Utrošeno ukupno s PDV-om 6.669,00 KM

-

4.

71247000-1  Nadzor građevinskih radova

Izravni sporazum,

Broj Obavijesti – 158-8-2-16/17

Tehnozaštita d.o.o. Mostar, IDB – 4227814210005, Mostar

Ukupna vrijednost s PDV-om 6.903,00 KM,

Rok plaćanja: 60 dana po izvršenju usluge/dostavljanju računa,

Vrijeme trajanja: 60 dana od dana potpisa Ugovora

-

-

18. travnja 2017. godine

21. rujna 2017. godine

Utrošeno ukupno s PDV-om 6.903,00 KM

-

5.

JRNJ - 45210000-2 Radovi na podizanju zgrada

Otvoreni postupak,

Broj Obavijesti – 158-1-3-6-3-4/17

GD Grazit d.o.o. Mostar,

IDB – 4227099090005,

Mostar

Ukupna vrijednost s PDV-om 161.394,68 KM,

Rok plaćanja: 60 dana od dana zaprimanja računa/fakture, Vrijeme trajanja: 60 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

-

-

10. travnja 2017. godine

30. kolovoza 2017. godine

Utrošeno ukupno s PDV-om

161.394,68 KM

-

6.

JRNJ-

48800000-6

Materijal za popravak iodržavanje opreme

Izravni sporazum

Eurocompany d.o.o. Odžak, IDB 4254064780006,

Odžak

Ukupna vrijednost s PDV-om 6.903,00 KM,

Rok plaćanja: 60 od dana primitka računa/fakture,

Vrijeme trajanja: 10 dana od dana potpisivanja Ugovora

-

-

07. travnja 2017. godine

12. travnja 2017. godine,

Utrošeno ukupno s PDV-om 6.903,00 KM

-

7.

JRNJ – 45233140-2   Cestovni radovi

Okvirni sporazum,

Broj Obavijesti: 158-1-3-12-3-9/17

Putovi d.o.o. Grude,

IDB 4272038760003,

Grude

Ukupna vrijednost Okvirnog sporazuma 1.524.194,10 KM,

vrijeme trajanja: 2 godine od obostranog potpisivanja Sporazuma ili do utroška procijenjenih sredstava,

Rok plaćanja: 60 dana,

Vrijeme važenja jamstva: 2 godine od dana završetka radova

-

-

19. svibnja 2017. godine

U tijeku

1. pojedinačni ugovor izvršen dana 26. srpnja 2017. godine

Utrošeno ukupno 186.566,54 KM bez PDV-a

-

8.

JRNJ – 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila

Konkurentski postupak,

Broj Obavijesti – 158-7-2-18/17

Zovko osiguranje d.d. Žepče,

IDB 4218249840009

Ukupna vrijednost bez PDV-a 4.459,52 KM,

Vrijeme trajanja: 1 godina,

Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa/fakture

-

 

-

26. svibnja 2017. godine

U tijeku

-

9.

JRNJ – 45262521-9  Oblaganje zidova

Konkurentski postupak,

Broj Obavijesti 158-7-3-13/17

GD Konstrukcije d.o.o. Mostar,

IDB 4227007660005

Ukupna vrijednost s PDV-om 29.080,14 KM,

Rok plaćanja: 60 dana od dana zaprimanja računa/fakture,

Vrijeme trajanja: 45 dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao

-

-

25. svibnja 2017. godine

U tijeku

-

10.

JRNJ – 66512100-3 Usluge osiguranja od nezgode

Izravni sporazum,

Broj Obavijesti 158-8-2-22/17

Central osiguranje d.d. Sarajevo,

IDB: 4202233240008,

Sarajevo

Ukupna vrijednost bez PDV-a 2.520,00 KM,

Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa/fakture,

Vrijeme trajanja: 1 godina

-

-

26. lipnja 2017. godine

U tijeku

-

 

 

 

 

 

11.

71220000-6

Usluge projektiranja u arhitekturi

Izravni sporazum,

Broj Obavijesti: 158-8-2-26/17

Tomić inženjering d.o.o. Ljubuški,

Stube bb, 88320 Ljubuški,

IDB: 4272049290009

 

Ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a: 5.850,00 KM

Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja računa/fakture

Vrijeme trajanja: Do potpunog izvršenja ugovornih obveza

Jamstvo: Nije traženo

 

 

 

 

-

 

 

            -

05. listopada 2017. godine

U tijeku

 Općinski načelnik
Nevenko Barbarić
_________________