OBAVIJEST roditeljima
Četvrtak, 24 Kolovoz 2017
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Zapadnohercegovačka
OPĆINA LJUBUŠKI
SLUŽBA ZA BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA,
DRUŠTVENE DJELATNOSTI, OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Broj: 05/2-38-1390/17                            
Ljubuški, 24. kolovoza 2017. godine

OBAVIJEST roditeljima


Dana 16. kolovoza 2017. godine, Općinski načelnik donio je Zaključak broj: 02-38-1356/17 o sufinanciranju troškova prijevoza redovnih učenika osnovnih i srednjih škola s područja općine Ljubuški u školskoj 2017./2018. godini. U školskoj 2017./2018. godini, Općina Ljubuški sufinancirat će iznos od 50% cijene karte za redovne učenike osnovnih škola a 40% od cijene karte za redovne učenike srednjih škola. Učenicima srednjih škola koji nastavu pohađaju izvan općine Ljubuški, dužni su donijeti Potvrdu o pohađaju te škole početkom oba polugodišta u Odsjek društvenih djelatnosti i zajedničkih poslova Općine Ljubuški. Za učenike osnovnih i srednjih škola, iz obitelji korisnika stalne socijalne skrbi, Općina Ljubuški će u cijelosti snositi troškove prijevoza učenika temeljem popisa Centra za socijalni rad Ljubuški.  Za učenike osnovnih i srednjih škola iz obitelji 100% ratnih vojnih invalida, Općina Ljubuški će u cijelosti snositi troškove prijevoza učenika temeljem Potvrde Odsjeka za branitelje iz Domovinskog rata. Za učenike s posebnim potrebama Općina Ljubuški će u cijelosti snositi troškove prijevoza učenika temeljem izdanih Rješenja Odsjeka društvenih djelatnosti i zajedničkih poslova Općine Ljubuški.

Svi roditelji učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje/besplatan prijevoz, obvezni su popuniti Izjavu koju će učenici dobiti u školi te istu vratiti u školu najkasnije do 8. rujna 2017. godine.  Odsjek društvenih djelatnosti i zajedničkih poslova sačinit će popis tih učenika te isti dostaviti prijevoznicima nakon čega roditelji mogu podići karte.

Pomoćnik Općinskog načelnika