Javna nabava - Prijevoz učenika 2017-2020
Četvrtak, 22 Lipanj 2017
Na slijedećem linku se nalazi tenderska dokumentacija za "Nabava usluge prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području općine Ljubuški za razdoblje 2017.-2020."

http://ljubuski.ba/javnenabave/TENDERSKA%20DOKUMENTACIJA-'Nabava%20usluge%20prijevoza%20u%c4%8denika%20osnovnih%20i%20srednjih%20%c5%a1kola
%20na%20podru%c4%8dju%20op%c4%87ine%20Ljubu%c5%a1ki%20za%20razdoblje%20
2017.-2020.pdf