ODLUKU o prvoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabava Općine Ljubuški za 2017. godinu
Ponedjeljak, 27 Ožujak 2017
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-28-1/17
Datum: 27. ožujka 2017. godine

Na temelju članka 17. stavak 2. Zakona o javnim nabavama (''Službeni glasnik BiH, broj: 39/14) i članka 40. Statuta Općine Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 4/06, 2/08, 4/09 i 4/12), a u skladu sa Proračunom Općine Ljubuški za 2017. godinu (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj 7/16), Općinski načelnik d o n o s i 

ODLUKU o prvoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabava Općine Ljubuški za 2017. godinu


Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se Prva izmjena i dopuna Plana javnih nabava Općine Ljubuški za 2017. godinu, broj: 02-25-28/17 od 01. veljače 2017. godine.

Članak 2.
Članak 4. stavak 1. točka c) Plana javnih nabava Općine Ljubuški mijenja se i glasi:

''c) Radovi:

 

Red. br.

 

Predmet nabave

RADOVI

 

JRJN oznaka

 

Ekonomski kod

 

Procijenjena vrijednost

(KM)

 

Vrsta postupka

 

Planirani početak postupka

 

Planirano sklapanje  ugovora

 

Izvor financiranja

1.

Sanacija i asfaltiranje lokalnih cesta i gradskih ulica Općine Ljubuški

 

45233142-6

 

613724

 

1.450.000,00

 

Otvoreni postupak

 

I kvartal

 

II kvartal

 

Proračun Općine Ljubuški

2.

 

Izgradnja športskog terena kod O.Š. Marka Marulića u Ljubuškom

 

45212200-8

 

615411E

 

100.000,00

 

Otvoreni postupak

 

II kvartal

 

III kvartal

 

Proračun Općine Ljubuški

3.

Izgradnja objekta Uprave kompleksa Kravica

45213150-9

 

615411K

 

180.000,00

Otvoreni postupak

I kvartal

II kvartal

Proračun Općine Ljubuški

4.

Radovi na izgradnji rasvjete za pristupni put i vodopad Kravica

42316100-6

615411K

 

100.000,00

Otvoreni postupak

I kvartal

II kvartal

Proračun Općine Ljubuški

5.

Utopljavanje osnovne škole u Miletini

45262521-9

615311C

 

30.000,00

Otvoreni postupak

I kvartal

II kvartal

Proračun Općine Ljubuški

6.

Ugradnja otvora na područnoj školi u Cernu

45421100-5

615311C

 

5.900,00

Izravni sporazum

II kvartal

II kvartal

Proračun Općine Ljubuški''Članak 3.
Ova Odluka je sastavni dio Plana javnih nabava Općine Ljubuški za 2017. godinu i stupa na snagu danom donošenja

Općinski načelnik
Nevenko Barbarić