ZAKLJUČAK o stavljanju nacrta Odluke o Proračunu općine Ljubuški za 2017. godinu na javnu raspravu
Petak, 02 Prosinac 2016
Na temelju članka 121. Statuta općine Ljubuški ( "Sl glasnik općine Ljubuški", broj: 4/06, 2/08, 4/09 i 4/12) i članaka 99., 100., i 101., Poslovnika o radu Općinskog vijeća Ljubuški ( "Sl. glasnik općine Ljubuški broj: 4/08), Općinsko vijeće Ljubuški na drugoj. sjednici održanoj 02. prosinca 2016. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK o stavljanju nacrta Odluke o Proračunu općine Ljubuški za 2017. godinu na javnu raspravu


I.
Predloženi nacrt Odluke o Proračunu općine Ljubuški za 2017. godinu će biti  objavljen na službenoj web-stranici Općine Ljubuški za čiju objavu se zadužuje Odjel financija najkasnije do 2.12.2016. godine. Sudionici javne rasprave pisane materijale nacrta Odluke o Proračunu općine Ljubuški za 2017. godinu moći će preuzeti u prostorijama Odjela financija općine Ljubuški, svakim radnim danom do završetka javne rasprave.

II.
Za nositelja aktivnosti u svezi organiziranja i vođenja javne rasprave zadužuje se Odjel financija općine Ljubuški.

III.
U javnoj raspravi sudjeluju uz predlagača nacrta odluke o Proračunu i svi zainteresirani građani općine Ljubuški, napose oni na koje se predloženi nacrt Proračuna za 2017. godinu direktno odnosi (predstavnici javnih poduzeća i ustanova, mjesnih zajednica, udruge građana i nevladinih organizacija).

IV.
Rok za provođenje javne rasprave u smislu organizacije i priprema započinje usvajanjem ovog Zaključka. Javna rasprava traje od 2. prosinca do 12. prosinca 2016. godine. U navedenom roku zainteresirani mogu svoje primjedbe i prijedloge dostaviti Odjelu za financije  putem prijemnog ureda ili na e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

V.
Nositelj aktivnosti na organiziranju i vođenju javne rasprave će prikupiti i obraditi mišljenja, prijedloge te će sastaviti izvješće o provedenoj raspravi i navedeno izvješće dostaviti načelniku na razmatranje i prihvaćanje. Općinski načelnik će razmatrati primjedbe i prijedloge te opravdane nastojati ugraditi u prijedlog Proračuna općine Ljubuški za 2017. Godinu, uz napomenu da Proračun treba biti donesen do kraja kalendarske godine tako da stupi na snagu i da se može primijeniti od 1. siječnja 2017. godine. Tijelo ovlašteno za provedbu javne rasprave se obvezuje da šira javnost putem tiskanih materijala, dokumenata na službenoj web-stranici, medija i ostalog bude upoznata s predloženim inicijativama i zaključcima javne rasprave.

VI.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku općine Ljubuški“.

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI PREDSJEDNIK,
Broj:01-02-_/16
Ljubuški, 02.12.2016. godine Tihomir Kvesić,

Dokumenti