Obavijest - ždrijebanje
Ponedjeljak, 04 Travanj 2016
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERECEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Broj:01/2-05-692/16
Ljubuški, 04. travnja 2016.godine

- POLITIČKIM SUBJEKTIMA KOJI SU OVJERENI ZA SUDJELOVANJE NA IZBORIMA ZA ČLANSTVO U VIJEĆIMA MJESNIH ZAJEDNICA OPĆINE LJUBUŠKI

Temeljem članka 4. Odluke o dodjeli mandata u Vijećima MZ općine Ljubuški ("Službeni glasnik Općine Ljubuški", broj 6/10), Općinsko izborno povjerenstvo Ljubuški  d o s t a v l j a

OBAVIJEST

PREDMET: Obavijest, - dostavlja se


Poštovani,

Ždrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima obavit će se u sjedištu OIP-a - prostorije Općinske vijećnice dana 06. travnja (srijeda)  2016. godine u 14,00  sati.
Ždrijebanje za određivanje zastupljenosti političkih subjekata u biračkim odborima obavit će se u sjedištu OIP-a - prostorije Općinske vijećnice dana 06. travnja (srijeda)  2016. godine u 14,00  sati.

Prednje dostavljamo na znanje.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK,
Stipe Bubalo