XXXIV. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI
Petak, 18 Ožujak 2016
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01- 05-2-2/16
Ljubuški, 15.03.2016.godine
 
Na temelju članka 46 Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 4/08), sazivam XXXIV. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 21.03.2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati
 i predlažem sljedeći:
       
Dnevni red
1. Usvajanje zapisnika s XXXII. sjednice Općinskog vijeća,
2. Informacija o radu za 2015. godinu i Program rada za 2016. godinu Gimnazije Ljubuški,
3. Informacija o radu za 2015. godinu i Program rada za 2016. godinu SSŠ Ruđera Boškovića  Ljubuški,
4. Izvješće o radu za 2015. godinu i Program rada za 2016. godinu Osnovne glazbene škole Ljubuški,
5. Izvješće o radu za 2015. godinu i Program rada za 2016. godinu OŠ I.B. Mažuranić Humac, 
6. Izvješće o radu za 2015. godinu i Program rada za 2016. godinu OŠ Marka Marulića Ljubuški, 
7. Izvješće o radu za 2015. godinu i Program rada za 2016. godinu OŠ Tina Ujevića Vitina,
8. Izvješće o radu za 2015. godinu i Program rada za 2016. godinu Općinskog pravobraniteljstva   Ljubuški,
9. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
10. Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu (materijali će biti dostavljeni prije početka sjednice),
11. Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi,
12. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za obavljanje poslova prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području općine Ljubuški,
13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesije za obavljanje poslova prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području općine Ljubuški,
14.  Prijedlog Rješenja o:
      a) razrješenju člana Općinskog izbornog povjerenstva Ljubuški,
      b) imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstva Ljubuški,
15. Prijedlog Rješenja o:
     a) razrješenju Povjerenstva za prizive u svrhu zaštite izbornog procesa za članove Vijeća MZ općine Ljubuški,
     b) imenovanju Povjerenstva za prizive u svrhu zaštite izbornog procesa za članove Vijeća MZ općine Ljubuški,
16. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Parkovi“ d.o.o.o cjeniku usluga za potrošnju vode.
 
Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić