NAPUTAK za popunu obrazaca i obrasci
Utorak, 23 Veljača 2016
1. Ispunjavanje svih obrazaca vrši se isključivo tiskanim slovima. Prilikom upisa podataka mogu se koristiti stroj za tipkanje ili računalo.

2. Potpis kandidata ili potpis ovlaštene osobe mora odgovarati potpisu s identifikacijskog dokumenta i biti ovjereni od ovlaštenog tijela uprave.

3. Politički subjekti dužni su priložiti svu dokumentaciju navedenu u prijavi za ovjeru. Ukoliko se utvrdi da nedostaju određeni prilog ili da navedeni podaci u prijavi ne odgovaraju stvarnom stanju, OIP će obavijestiti političkog subjekta da otkloni utvrđeni nedostatak u roku od dva (2) dana, od primitka obavijesti.   


OBRASCI

01. Zahtjev prijave za ovjeru političke stranke/udruge


02. Popis izbornih jedinica MZ u kojima politička stranka, odnosno udruga namjerava podnijeti kandidacijske liste (ujedno i obrazac za naziv političke stranke/udruge)

03. Zahtjev prijave za ovjeru za neovisnog kandidata


04. Obrazac za prikupljanje potpisa podrške za neovisnog kandidata


05. Obrazac o redoslijedu kandidata (za kandidacijske liste političkih stranaka/ koalicija/ listi neovisnih kandidata)


06. Izjava o prihvaćanju kandidature


07. Obrazac o suglasnosti za članstvo u koaliciji/na listi neovisnih kandidata


08. Izjava o ovlaštenoj osobi za poduzimanje radnji u izbornom procesu


Pravilnik o prijavi i ovjeri političkih stranaka, koalicija, neovisnih kandidata, liste neovisnih kandidata i udruga građana za sudjelovanje na neposrednim izborima za vijeća mjesnih zajednica Općine Ljubuški


Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o prijavi i ovjeri kandidata za izbore u MZ