Natječaj za dodjelu novčanih potpora redovitim studentima
Ponedjeljak, 07 Siječanj 2008
Temeljem članka 112. Statuta općine Ljubuški («Službeni glasnik općine Ljubuški» broj: 4/06) i članka 6. Odluke Općinskog vijeća Općine Ljubuški broj: 01-02-565/07 od 21.12.2007. godine o novčanoj Potpori studentima općine Ljubuški, u akademskoj 2007/08 godini, Općinski načelnik raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu 100 novčanih Potpora redovitim studentima s područja općine Ljubuški u iznosu od po 500KM

Potporu za akademsku 2007/08 godinu mogu ostvariti redoviti studenti općine Ljubuški:

1. Opći uvjeti za dobivanje Potpore:
- redoviti studenti,
- studenti sa stalnim prebivalištem na području općine Ljubuški
- studenti koji nisu ponavljali ni jednu godinu,
- studenti koji ne ostvaraju potporu po drugom osnovu.

2. Posebni uvjeti za dobivanje Potpore:
a) po izravnom kriteriju potporu će ostvariti:
- dijete poginulog branitelja iz Domovinskog rata,
- dijete invalida Domovinskog rata i civilnih invalida (invaliditet 90% i više),
- dijete iz socijalno ugroženih obitelji, korisnika socijalne pomoći,
- dijete bez oba roditelja,
- student fizički invalid 90% i više.

b) po kriteriju uspješnosti Potporu će ostvariti:
- studenti prve godine studija koji su sve četiri godine srednje škole završili s odličnim uspjehom,
- studenti ostalih godina s prosjekom ocjena 3 i većim. 3.

Uz zahtjev priložiti:
1. Ovjeren preslik svih stranica Indeks-a,
2. Ovjerenu presliku osobne iskaznice (obje strane),
3. Odgovarajuće potvrde, rješenja i slično za dokazivanje uvjeta navedenih u kriterijima 1., 2.a) i 2.b) (originale ili ovjerene preslike)

Natječaj traje 15 dana od dana objave u dnevnom tisku, a zahtjeve dostaviti na adresu:
Općina Ljubuški
Povjerenstvu za dodjelu novčanih studentskih Potpora
Zrinskofrankopanska 71.
88320 Ljubuški

Rezultati Natječaja objaviti će se na Oglasnoj ploči u zgradi općine Ljubuški u roku od 30 dana nakon isteka roka Natječaja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Nevenko Barbarić