ISPRAVAK: Konačne liste za vijeće mjesnih zajednica
Ponedjeljak, 09 Siječanj 2012
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Broj:01-05-44/12
Ljubuški, 09.01.2012.godine
Na temelju članka 34. Pravilnika o prijavi  i ovjeri političkih stranaka, koalicija, neovisnih kandidata, liste neovisnih kandidata i udruga građana za sudjelovanje na neposrednim izborima za vijeća MZ općine Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 1/10), Općinsko izborno povjerenstvo Ljubuški, o b j a v l j u j e
Ispravku konačne liste političkih subjekata i kandidata za sudjelovanje na izborima za Vijeća mjesnih zajednica općine Ljubuški koji će se održati (nedjelja) 22. siječnja 2012. godine


I
Objavljuje se ispravka Konačne liste političkih subjekta i kandidata za sudjelovanje na izborima za Vijeća mjesnih zajednica općine Ljubuški Općinskog izbornog povjerenstva Ljubuški broj:01-05-44/12 od 05.01.2012. godine zbog pogreške u tiskanju.

Na str. 7. Vijeće mjesne zajednice Ljubuški I HDZ 1990 kvart II glasio je
Kvart II
- Mirela Čuvalo 0312976 
- Darinko Boto 0702967 
- Marijofil Rupčić 2611980, a treba glasiti:
 Kvart II
- Darinko Boto 0702967
- Mirela Čuvalo 0312976  
- Marijofil Rupčić 2611980 

Na str. 13. Vijeće mjesne zajednice Radišići HDZ BiH glasio je:
 Sadine
- Ivan Medić 1301986 
- Darinko Tomić 1207960 
Brig
- Nevenko Medić 2803967 
- Ivan Čolak 2811959 
Podbrdo
- Mirko Markić 0910976 
- Ivan Hrstić 0609959 
- Ante Bunoza 2112961 
- Ranko Bunoza 1205959, a treba glasiti:
Sadine
- Ivan Medić 1301986 
- Darinko Tomić – Daćak 1207960 
- Zoran Ereš 0911964
Brig
- Nevenko Medić 2803967 
- Ivan Čolak – Iko 2811959 
Podbrdo
- Mirko Markić – Beli 0910976 
- Ivan Hrstić 0609959 
- Ante Bunoza – Šaraf 2112961 
- Ranko Bunoza 1205959 

II
U ostalim odredbama konačna lista političkih subjekata i kandidata za sudjelovanje na izborima za Vijeća mjesnih zajednica općine Ljubuški Općinskog izbornog povjerenstva Ljubuški broj: 01-05-44/12 od 05.01.2012. godine ostaje neizmijenjena. 

DOSTAVITI:
1. Ovjereni politički subjekti 1-7,
2. Pismohrana. 

PREDSJEDNIK,
Tomo Šimić