Općinsko vijeće
Srijeda, 13 Veljača 2008
Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana općine Ljubuški i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga općine Ljubuški, te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom općine. Općinsko vijeće ima 25 članova.