Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

OBAVIJEST - Projekt harmonizacije katastra i zemljišne knjige u FBIH Ispis E-mail
Srijeda, 08 Ožujak 2017
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zapadno-hercegovačka županija
Općina Ljubuški
SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
ODJEL IMOVINSKO-PRAVNIH I KATASTARSKIH POSLOVA

Br: 04/2-30-514/17
Ljubuški, 07.03.2017. godine

OBAVIJEST


Opširnije...
 
VI. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI Ispis E-mail
Srijeda, 08 Ožujak 2017
Bosna  i  H e rcegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
OPĆINA    LJUBUŠKI 
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj:01-05-2-2/17 
Ljubuški, 7.3.2017.godine
Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 4/08), sazivam VI. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za (ponedjeljak) 13.3.2017. godine s početkom u  10,00 sati
Opširnije...
 
KONFERENCIJA ZA MEDIJE LJUBUŠKI, GRADSKA VIJEĆNICA Ispis E-mail
Petak, 03 Ožujak 2017
06. 03. 2017. s početkom u 10 sati, održati će se konferencija za medije u Gradskoj vijećnici Općine Ljubuški. Tema konferencije je „Upoznavanje građana s Akcijskom planom u borbi protiv korupcije Općine Ljubuški“. 

Prisutnima će se obratiti predstavnici Općine Ljubuški, Luka Krstanović, predsjednik OV Tomislavgrad  i Asmir Orman, predstavnik Centra za građansku suradnju. Ovaj projekat, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj u BiH (USAID), realizira Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT. 

Pozivamo sve predstavnike mjesnih zajednica Općine Ljubuški, općinske vijećnike OV Ljubuški, zainteresirane građane i medije da sudjeluju na konferenciji i samim tim podrže Akcijski plan u borbi protiv korupcije Općine Ljubuški. 

 
PRAVILNIK za ostvarenje novčane potpore za izgradnju novih plastenika/staklenika Ispis E-mail
Četvrtak, 02 Ožujak 2017
Na temelju članka 122. i 123. Statuta općine Ljubuški („Službeni glasnik općine Ljubuški“ broj: 4/06, 2/08, 4/09 i 4/12) Općinski načelnik  d o n o s i 

PRAVILNIK za ostvarenje novčane potpore za izgradnju novih plastenika/staklenika

Opširnije...
 
JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Ljubuški Ispis E-mail
Utorak, 28 Veljača 2017
B o s n a   i   H e r c e g o v i n a
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPANDOHERCEGOVAČKA
O P Ć I N A    L J U B U Š K I
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-23- 1302/16
Ljubuški, 24. veljače 2017. godine

Na temelju članaka 363. stavak 1. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku  javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općina i gradova (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine'', broj: 17/14), članka 8. stavak 1.Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški  („Službeni glasnik Općine Ljubuški",broj: 5/14) i Zaključka Općinskog vijeća općine Ljubuški broj: 01-02-1168/16 od 03. lipnja 2016.godine, Općinski načelnik r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina  u vlasništvu općine Ljubuški usmenim javnim nadmetanjem

Opširnije...
 
PROGRAM SVEČANOG OBILJEŽAVANJA DANA OPĆINE LJUBUŠKI 2017. GODINE Ispis E-mail
Petak, 03 Veljača 2017
grb_ljubuski_1.jpg
PROGRAM SVEČANOG OBILJEŽAVANJA 
DANA OPĆINE LJUBUŠKI 2017. GODINE

Opširnije...
 
IV. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI Ispis E-mail
Srijeda, 01 Veljača 2017
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
OPĆINA LJUBUŠKI 
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj:01-05-2-1/17 
Ljubuški, 31.01.2017.godine
Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 4/08), sazivam
IV. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za (ponedjeljak) 06.02.2017. godine s početkom u 10,00 sati 
Opširnije...
 
NATJEČAJ za dodjelu Koncesije na poljoprivrednom zemljištu na području općine Ljubuški Ispis E-mail
Ponedjeljak, 23 Siječanj 2017
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-24-179/17
Ljubuški, 20. siječanj 2017. godine

Na temelju članka 8. Zakona o koncesijama ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 13/13 i 24/16), Pravilnika o načinu, potrebnoj dokumentaciji i postupku procjene najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 21/13) i članka 5. Odluke o pokretanju postupaka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području općine Ljubuški broj: 01-02-2341/16 od 19.12.2016. godine, Općinski načelnik raspisuje

NATJEČAJ za dodjelu Koncesije na poljoprivrednom zemljištu na području općine Ljubuški


Opširnije...
 
JAVNI OGLAS o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemlišta Ispis E-mail
Petak, 20 Siječanj 2017
BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOMISLAVGRAD
Služba za geodetske poslove, imovinsko-pravne
poslove i katastar nekretnina
Broj:05/2-31-97/17
Tomislavgrad, 16.01.2017.g.

Na temelju članka 48. Zakona o premjeru i katastru zemljišta, ("Službeni list SR BIH  14/78, 12/87),  i članka  92 Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98 i 48/99),   Služba za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina, općine Tomislavgrad  u svrhu  provođenja postupka izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Vran,  upućuje slijedeći:

  J A V N I  O G L A S 
o izlaganju  na javni uvid podataka  premjera i katastarskog klasiranja zemljišta 

  Oglašavaju se Popisne liste  za katastarsku općinu  Vran, navedene u priloženoj tabeli, na oglasnoj ploči općine Tomislavgrad, web stranici, www.Tomislavgrad. gov.ba.  u vremenu od 16.01.2017.g do 31.01.2017. godine.


Opširnije...
 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 10 - 18 od 444

Poslovni imenik

Dodaj upis
Traži

Tko je Online

Advertisement
You are here  :Naslovnica