Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

Djelokrug rada Ispis E-mail
Srijeda, 13 Veljača 2008
Djelokrug rada Općinskog vijeća

Općinsko vijeće u okviru svojih nadležnosti obavlja poslove iz sljedećih djelokruga:

 • priprema i dvotrećinskom većinom glasova usvaja statut jedinice lokalne samouprave;
 • usvaja proračun i izvješće o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave;
 • donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove, uključujući zoniranje;
 • donosi propise o porezima, pristojbama, naknadama i doprinosima jedinice lokalne samouprave sukladno zakonu;
 • donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom jedinice lokalne samouprave;
 • donosi odluke o zaduživanju;
 • donosi programe uređenja građevnoga zemljišta,
 • donosi plan korištenja javnih površina;
 • donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta;
 • donosi odluke o udruživanju jedinica lokalne samouprave u savez i druge oblike organiziranja;
 • donosi odluke o proglašenju blagdana/praznika jedinice lokalne samouprave;
 • donosi odluke o nagradama i priznanjima jedinica lokalne samouprave;
 • bira i razrješava predsjedatelja i dopredsjedatelja vijeća;
 • donosi odluke o raspisivanju referenduma;
 • razmatra godišnja izvješća o provođenju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima načelnika/ce;
 • osniva poduzeća i ustanove za obavljanje poslova od interesa za jedinicu lokalne samouprave;
 • donosi poslovnik o svome radu;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Članovi vijeća odgovaraju za ustavnost i zakonitost akata koje vijeće donosi u okviru svojih nadležnosti.
 
You are here  :Naslovnica arrow Općinsko vijeće arrow Djelokrug rada