Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

IV. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI Ispis E-mail
Srijeda, 01 Veljača 2017
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
OPĆINA LJUBUŠKI 
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj:01-05-2-1/17 
Ljubuški, 31.01.2017.godine
Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 4/08), sazivam
IV. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za (ponedjeljak) 06.02.2017. godine s početkom u 10,00 sati 
i predlažem slijedeće:

Predočavanje Općinskom vijeću Ljubuški Odluke Središnjeg izbornog povjerenstva BiH o prestanku mandata Markanu Mediću i dodjeli mandata slijedećem kvalificiranom kandidatu Marku Bošnjaku s liste političkog subjekta HDZ BiH za Lokalne izbore 2016. godine i svečana prisega. 
Za sjednicu se predlaže slijedeći:

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s III. sjednice Općinskog vijeća,
2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3. Prijedlog Odluke o dobitnicima javnih priznanja općine Ljubuški za 2016. godinu,
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju javnih ovlasti JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški,
5. Prijedlog rješenja o:
a) razrješenju člana Povjerenstva za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata u općini Ljubuški,
b) imenovanju člana Povjerenstva za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata u općini Ljubuški,
6. Prijedlog rješenja o:
a) razrješenju članova Povjerenstva za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Ljubuški,
b) imenovanju članova Povjerenstva za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Ljubuški,  
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog Upravnog vijeća Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju općine Ljubuški,
8. Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. ravnatelja Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju općine Ljubuški,
9. Prijedlog Zaključka o ispravci greške u rješenju Skupštine općine Ljubuški broj: 01/1-023-32/83 od 25.07.1983. godine, 
10. Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom;
- zemljište k.č. broj 43/11, K.O. Humac,
- trafostanica MBTS 10 (20)/0,4 Kv, 630 kVA „Gradska športska dvorana“ Ljubuški,
- podzemni srednjenaponski kabel 10 (20) za povezivanje ZTS „Tkaonica“ i MBTS „Gradska športska dvorana“ Ljubuški,
11. Prijedlog zaključka o prodaji neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu općine Ljubuški. 

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.
PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

 
« Prethodna   Sljedeća »

Poslovni imenik

Dodaj upis
Traži

Tko je Online

Advertisement
You are here  :Naslovnica