Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

JAVNI POZIV za dostavljanje prijedloga za investiranje, Plan kapitalnih investicija Ispis E-mail
Utorak, 06 Rujan 2016
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovina
Županija Zapadnohercegovačka
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-1706/16
Ljubuški, 06.rujna 2016. godine              

Na temelju članka 2. Pravilnika o načelu i načinu podnošenja prijedloga za investiranje Plana kapitalnih investicija općine Ljubuški, broj 02-28-166/13, općinski načelnik Općine Ljubuški, objavljuje

JAVNI POZIV za dostavljanje prijedloga za investiranje, u cilju ažuriranja Plana kapitalnih investicija općine Ljubuški


Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje prijedloga za investiranje, u cilju ažuriranja Plana kapitalnih investicija Općine Ljubuški, kako bi se odredili prioriteti  općinskih investicija, koje se odnose na organiziranu infrastrukturnu izgradnju, odnosno na poboljšanje tehničke i društvene infrastrukture u narednih pet godina. Glavni nositelj aktivnosti je Povjerenstvo za izradu Plana kapitalnih investicija, koje je imenovalo Općinsko vijeće. Povjerenstvo će izvršiti verifikaciju prispjelih prijedloga, odrediti prioritetne investicijske projekte u skladu s prihvaćenim kriterijima, te pripremiti konačan prijedlog ažuriranog Plana kapitalnih investicija na usvajanje Općinskom vijeću Ljubuški.

Prijedloge za investiranje mogu podnijeti:
·         Građani općine Ljubuški
·         Radna tijela Općinskog vijeća
·         Općinski načelnik
·         Službe za upravu
·         Poduzeća, poduzetnici i druge organizacije
·         Mjesne zajednice
·         Nevladine organizacije
 
Potencijalni predlagači Obrazac prijedloga za investiranje mogu preuzeti u prostorijama Centra za usluge građanima, u zgradi Općine Ljubuški, Zrinskofrankopanska 71 i na službenoj web stranici www.ljubuski.ba . Sve dodatne informacije možete dobiti u Uredu Općinskog načelnika, kontakt osoba Antonio Radić,  na broj telefona: 835-546, mobitel: 063/008-535.

Popunjeni Obrasci prijedloga za investiranje dostavljaju se na adresu:
Općina Ljubuški,  Povjerenstvo za izradu Plana kapitalnih investicija, Zrinskofrankopanska 71, 88320 Ljubuški.
Rok za podnošenje prijedloga je od   07. rujna 2016. do 21. rujna 2016. godine.
Nepotpuni i neblagovremeno podneseni prijedlozi neće se uzimati u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Nevenko Barbarić
 

Poslovni imenik

Dodaj upis
Traži

Tko je Online

Gostiju online: 2
Advertisement
You are here  :Naslovnica