Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški usmenim javnim nadmetanjem Ispis E-mail
Četvrtak, 04 Kolovoz 2016
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA  BOSNE  I  HERCEGOVINE
ŽUPANIJA  ZAPADNO HERCEGOVAČKA
OPĆINA  LJUBUŠKI
OPĆINSKI  NAČELNIK
Broj: 02-31-5-1524/16
Ljubuški, 04.08. 2016. godine

Na  temelju  članka  363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Službene novine Federacije,“ BiH 66/13 i 100/13), čanka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova (Službene novine Federacije BiH,“ br. 17/04), članka  8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški (Službeni. glasnik općine Ljubuški br. 5/14) i  Zaključka Općinskog vijeća općine Ljubuški broj  01-02-1495/16 od 29.07. 2016. godine, Općinski načelnik raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški usmenim javnim nadmetanjem


I. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški, pobliže označenih:

Redni

br.

     K.O

Novi k.č.br.

Stari k.č.br

Površina

parcele m2

Početna cijena

Jamčevina

KM

1.

Cerno

1372/5

 

7195

79.145,00

7.914,500

2.

Cerno

1524/4

 

5490

54.900,00

5.490,00

3.

Cerno

1524/5

 

6350

63.500,00

6.350,00

4.

Hrašljani

394/11

 

506

2.277,00

1.000,00

5.

Hrašljani

394/12

 

1287

6.435,00

1.000,00

6.

Hrašljani

424/22

 

1200

7.200,00

1.000,00

7.

Hrašljani

424/24

 

1200

7.200,00

1.000,00

8.

Hrašljani

424/29

 

1200

7.200,00

1.000,00

9.

Hrašljani

424/72

 

1274

8.918,00

1.000,00

10.

Hrašljani

424/73

 

1127

7.889,00

1.000,00

11.

Hrašljani

424/74

 

858

6.006,00

1.000,00

12.

Hrašljani

468/108

 

1000

12.000,00

1.200,00

13.

Hrašljani

468/109

 

1000

12.000,00

1.200,00

14.

Hrašljani

468/110

 

1000

12.000,00

1.200,00

15.

Hrašljani

468/111

 

1000

12.000,00

1.200,00

16.

Hrašljani

468/112

 

1000

12.000,00

1.200,00

17.

Hrašljani

468/113

 

1000

12.000,00

1.200,00

18.

Hrašljani

561/3

 

1000

12.000,00

1.200,00

19.

Hrašljani

561/6

 

1000

12.000,00

1.200,00

20.

Hrašljani

561/7

 

974

11.688,00

1.168,00

21.

Hrašljani

1176/29

 

1194

5.373,00

1.000,00

22.

Hrašljani

1176/30

 

1200

5.400,00

1.000,00

23.

M.Vrata-Gradska

447/11

 

825

4.125,00

1.000,00

24.

M.Vrata-Gradska

447/13

 

1057

5.285,00

1.000,00

25.

M.Vrata-Gradska

447/14

 

875

4.375,00

1.000,00

26.

M.Vrata-Gradska

447/15

 

875

4.375,00

1.000,00

27.

M.Vrata-Gradska

534/59

 

500

2.000,00

1.000,00

28.

M.Vrata-Gradska

534/63

 

556

2.224,00

1.000,00

29.

M.Vrata-Gradska

534/64

 

519

2.076,00

1.000,00

30.

M.Vrata-Gradska

534/66

 

864

3.456,00

1.000,00

31.

M.Vrata-Gradska

534/67

 

632

2.528,00

1.000,00

32.

M.Vrata-Gradska

534/68

 

603

2.412,00

1.000,00

33.

M.Vrata-Gradska

534/69

 

847

3.811,50

1.000,00

34.

M.Vrata-Gradska

1069/92

 

1050

5.775,00

1.000,00

35.

M.Vrata-Gradska

1069/95

 

1168

6.424,00

1.000,00

36.

M.Vrata-Gradska

1069/116

 

249

1.245,00

1.000,00

37.

M.Vrata-Gradska

1069/121

 

828

4.140,00

1.000,00

38.

Crveni Grm

1847/4

47/333

442

1.768,00

1.000,00

39.

Crveni Grm

1901/13

47/357

1000

5.000,00

1.000,00

40.

Crveni Grm

1901/14

47/358

1000

5.000,00

1.000,00

41.

Stubica

732/7

171/103

2000

6.000,00

1.000,00

42.

Stubica

732/8

171/104

2000

6.000,00

1.000,00

43.

Stubica

732/11

171/114

1000

3.000,00

1.000,00

44.

Stubica

732/12

171/115

1000

3.000,00

1.000,00

45.

Zvirići

1152/2

10/483

867

3.468,00

1.000,00

46.

Zvirići

1152/3

10/484

788

2.364,00

1.000,00

47.

Zvirići

1152/4

10/485

1050

4.200,00

1.000,00

48.

Zvirići

1152/5

10/486

726

2.178,00

1.000,00

49.

Zvirići

1152/6

10/487

1050

4.200,00

1.000,00

50.

Zvirići

1152/7

10/488

889

2.667,00

1.000,00

51.

Zvirići

1164/10

10/466

1200

3.600,00

1.000,00

52.

 

 

Zvirići

1164/12

10/468

1098

3.294,00

1.000,00

53.

Zvirići

1186/8

10/482

2100

6.300,00

1.000,00

54.

Zvirići

1186/9

10/481

2010

6.030,00

1.000,00

55.

 

Lisice

706/6

288/179

1577

9.462,00

1.000,00

56.

Lisice

706/7

288/180

1050

6.300,00

1.000,00

57.

Lisice

706/8

288/181

932

4.660,00

1.000,00

58.

Lisice

706/9

288/182

940

5.640,00

1.000,00

59.

Lisice

706/10

288/183

1365

6.825,00

1.000,00

60.

Lisice

706/11

288/184

1206

7.236,00

1.000,00

61.

Lisice

706/12

288/185

936

5.616,00

1.000,00

62.

Lisice

706/13

288/186

856

5.136,00

1.000,00

63.

Hardomilje

406/38

110/1406

2353

7.059,00

1.000,00

64.

Hardomilje

406/39

110/1407

2605

7.815,00

1.000,00

65.

Hardomilje

714/41

110/1403

1284

3.852,00

1.000,00

66.

Hardomilje

714/42

110/1404

1027

3.081,00

1.000,00

67.

Hardomilje

714/43

110/1405

601

1.803,00

1.000,00

68.

Hardomilje

2198/17

110/1358

1240

6.200,00

1.000,00

69.

Hardomilje

2656/11

110/1394

737

3.685,00

1.000,00

 

70.

Bijača

1/12

44/540

3560

17.800,00

1.780,00

71.

Bijača

1/13

44/541

1784

8.028,00

1.000,00

72.

Bijača

1/14

44/542

2085

9.382,50

1.000,00

73.

Bijača

1/15

44/543

2816

12.672,00

1.267,20

74.

Bijača

299/4

44/544

1601

4.803,00

1.000,00

75.

Humac

2182/42

836/43

203

3.045,00

1.000,00

76.

Humac

2182/144

836/153

193

2.895,00

1.000,00

77.

Humac

2694/6

678/95

596

1.788,00

1.000,00

78.

 

Vašarovići

1814/2

296/323

329

1.645,00

1.000,00

79.

Vašarovići

1814/3

296/324

944

4.720,00

1.000,00


II. Predmetne nekretnine navedene u tabeli namijenjene su za izgradnju stambenih objekata, osim nekretnina pod red.br.1,2 i 3 koje su predviđene za izgradnju poslovnog objekta.

III. Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve fizičke i pravne osobe. Sudionici licitacije moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od  10 % od početne cijene nekretnine za koju se natječu, s time da iznos jamčevine ne može biti manji od 1.000,00 KM, izuzev za lokacije čija početna cijena iznosi manje od 1.000,00 KM. Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun Općine Ljubuški br. 3380002200044268 sa naznakom  „Jamčevina za kupnju građevnog zemljišta označenog kao k.č.br._____,“ vrsta prihoda: 722 431 ( na uplatnici naznačiti oznaku nekretnine za koju je uplaćena  jamčevina).

IV. Svaki sudionik javnog nadmetanja (licitacije) dužan je predočiti dokaz o položenoj jamčevini Povjerenstvu za provođenje licitacije, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji. Također je potrebno da fizičke osobe dostave presliku osobne iskaznice i broj tekućeg računa, a za pravne osobe izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija).

V. Ako na licitaciji budu sudjelovali punomoćnici neke osobe moraju imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave. Licitacija se može održati ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika. Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene.

VI. Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija za pojedine nekretnine, jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamčevina se vraća na njegov tekući račun. Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije. Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VII. Sa sudionikom licitacija čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji  u navedenom roku uplati    utvrđeni iznos cijene sklopit će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave. Troškove notarske obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom, prijenosom prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar snosi kupac, osim troškova za procjenu tržišne vrijednosti nekretnina. Nakon provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

VIII. Licitacija će se održati u prostorijama Službe za prostorno uređenje i imovinsko-pravne i katastarske poslove općine Ljubuški (ured br.3. ) i to kako slijedi:

- utorak, 30.08.2016. godine od 09. sati za nekretnine od red.br. 1-22 (uključujući i 22.)
- srijeda,  31.09.2016. godine od 09. sati za nekretnine od red. br. 23-44
- četvrtak, 01.09.2016. godine od 09. sati za nekretnine od red.br. 45-62
- petak, 02.09.2016 . godine od 09. sati za nekretnine od red.br. 63-79
   
IX. Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški. Sve informacije o nekretninama koje su predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Odjelu za imovinskopravne i katastarske poslove općine Ljubuški (soba br.4.), Zrinsko-frankopanska 71, svakim radnim danom od 07.00 do 15.00. sati.

OPĆINSKI NAČELNIK 
Nevenko Barbarić
 
« Prethodna   Sljedeća »

Poslovni imenik

Dodaj upis
Traži

Tko je Online

Gostiju online: 4
Advertisement
You are here  :Naslovnica