Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

ODLUKU O POTVRĐIVANJU REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNE ZAJEDNICE DOLE-GREDA Ispis E-mail
Utorak, 05 Srpanj 2016
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Broj: 01/2-05-1341/16
Ljubuški, 05. srpnja 2016. godine

Na temelju članka 28. Odluke o izborima za Vijeća MZ Općine Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 1/10 i 1/16) Općinsko izborno povjerenstvo na sjednici održanoj 04. srpnja 2016. godine donosi

ODLUKU O POTVRĐIVANJU REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNE ZAJEDNICE DOLE-GREDA

Članak 1.
Potvrđuju se rezultati izbora za članove Vijeća Mjesne zajednice Dole-Greda održanih 26. lipnja 2016. godine.
Članak 2.
U Vijeće Mjesne zajednice Dole-Greda izabrani su sljedeći kandidati (dokument u prilogu)
Članak 3.
Mandat članova Vijeća Mjesne zajednice traje 4 godine i teče od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 4.
(1) Prva sjednica Vijeća Mjesne zajednice mora se održati najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
(2) Prvu sjednicu novoizabranog Vijeća saziva predsjednik prethodnog vijeća, a u slučaju njegove spriječenosti, najstariji član novog saziva.
(3) Ukoliko navedene osobe u utvrđenim rokovima ne sazovu konstituirajuću sjednicu, nadležna općinska Služba, zadužit će jednog od članova Vijeća Mjesne zajednice za sazivanje konstituirajuće sjednice.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine Ljubuški.

Predsjednik
Stipe Bubalo, v.r.
 
Sljedeća »
You are here  :Naslovnica arrow Izbori za VMZ 2016. arrow ODLUKU O POTVRĐIVANJU REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNE ZAJEDNICE DOLE-GREDA