Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

ODLUKU O POTVRĐIVANJU REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ZAJEDNICA OPĆINE LJUBUŠKI Ispis E-mail
Petak, 20 Svibanj 2016
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Broj: 01/2-05-1036/16
Ljubuški, 20. svibnja 2016. godine

Na temelju članka 28. Odluke o izborima za Vijeća MZ Općine Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 2/10) Općinsko izborno povjerenstvo na sjednici održanoj 19. svibnja 2016. godine d o n o s i

ODLUKU O POTVRĐIVANJU REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ZAJEDNICA OPĆINE LJUBUŠKI


Članak 1.
Potvrđuju se rezultati izbora za članove vijeća mjesnih zajednica Općine Ljubuški održanih 08. svibnja 2016. godine.
Članak 2.
U vijeća mjesnih zajednica Općine Ljubuški izabrani su sljedeći kandidati:
Članak 3.
Mandat članova vijeća mjesne zajednice traje 4 godine i teče od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 4.
(1) Prva sjednica vijeća svake mjesne zajednice mora se održati najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
(2) Prvu sjednicu novoizabranih vijeća saziva predsjednik prethodnog vijeća, a u slučaju njegove spriječenosti, najstariji član novog saziva.                                                                                     
(3) Ukoliko navedene osobe u utvrđenim rokovima ne sazovu konstituirajuću sjednicu, nadležna općinska Služba, zadužit će jednog od članova vijeća mjesne zajednice za sazivanje konstituirajuće sjednice.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine Ljubuški.

Općinsko izborno povjerenstvo
Predsjednik
Stipe Bubalo, v.r.
 
« Prethodna   Sljedeća »

Poslovni imenik

Dodaj upis
Traži

Tko je Online

Gostiju online: 2
Advertisement
You are here  :Naslovnica