Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

Izmjena Konačne liste političkih subjekata i kandidata za sudjelovanje na izborima za VMZ Ljubuški Ispis E-mail
Ponedjeljak, 18 Travanj 2016
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Broj:01/2-05-746/16 
Ljubuški, 15. travnja 2016. godine

Na temelju članka 32. Pravilnika o prijavi i ovjeri političkih stranaka, koalicija, neovisnih kandidata, liste neovisnih kandidata i udruga građana za sudjelovanje na neposrednim izborima za vijeća MZ općine Ljubuški ("Službeni glasnik Općine Ljubuški", broj 1/10 i 1/16), Općinsko izborno povjerenstvo Ljubuški, o b j a v l j u j e

Izmjena Konačne liste političkih subjekata i kandidata za sudjelovanje na izborima za Vijeća mjesnih zajednica općine Ljubuški koji će se održati 08. svibnja 2016. godine 


I
U Konačnoj listi političkih subjekta i kandidata za sudjelovanje na izborima za Vijeća mjesnih zajednica općine Ljubuški, Općinskog izbornog povjerenstva Ljubuški, broj: 01/2-05-746/16  od 08. travnja 2016. godine, na stranici broj 14. u dijelu Vijeće mjesne zajednice Stubica, za politički subjekt HDZ 1990, mjesno područje Stubica- Kosa,  mijenja se i glasi:

Stubica – Kosa 
1.    Ivan Pehar -1009994

Obrazloženje

Objavljuje se izmjena Konačne liste političkih subjekta i kandidata za sudjelovanje na izborima za Vijeća mjesnih zajednica općine Ljubuški, Općinskog izbornog povjerenstva Ljubuški, broj: 01/2-05-746/16  od 08. travnja 2016. godine, zbog zamjene kandidata iz razloga propisanih člankom 32.  Pravilnika o prijavi i ovjeri političkih stranaka, koalicija, neovisnih kandidata, liste neovisnih kandidata i udruga građana za sudjelovanje na neposrednim izborima za vijeća MZ općine Ljubuški

DOSTAVITI:
1. Na objavu,
2. Pismohrana

PREDSJEDNIK,
Stipe Bubalo
 
« Prethodna   Sljedeća »

Poslovni imenik

Dodaj upis
Traži

Tko je Online

Gostiju online: 5
Advertisement
You are here  :Naslovnica