Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

ZAKLJUČAK o stavljanju nacrta Odluke o Proračunu općine Ljubuški za 2016. godinu na javnu raspravu Ispis E-mail
Ponedjeljak, 07 Prosinac 2015
Na temelju članka 121. Statuta općine Ljubuški ( "Sl glasnik općine Ljubuški", broj: 4/06, 2/08, 4/09 i 4/12) i članaka 99., 100., i 101., Poslovnika o radu Općinskog vijeća Ljubuški ( "Sl. glasnik općine Ljubuški broj: 4/08), Općinsko vijeće Ljubuški na XXX. sjednici održanoj 4. prosinca 2015. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK
o stavljanju nacrta Odluke o Proračunu općine Ljubuški za 2016. godinu na javnu raspravu
I.
Predloženi nacrt Odluke o Proračunu općine Ljubuški za 2016. godinu će biti  objavljen na službenoj web. stranici Općine Ljubuški za čiju objavu se zadužuje Odjel financija najkasnije do 7.12.2015. godine. Sudionici javne rasprave pisane materijale nacrta Odluke o Proračunu općine Ljubuški za 2015. godinu moći će preuzeti u prostorijama Odjela financija općine Ljubuški, svakim radnim danom do dana održavanja javne rasprave.
II.
Za nositelja aktivnosti u svezi organiziranja i vođenja javne rasprave zadužuje se Odbor za Proračun i financije Općinskog vijeća Ljubuški i Odjel financija općine Ljubuški.
III.
Javna rasprava će se održati na cjelokupan nacrt Odluke o Proračunu općine Ljubuški za 2016. godinu. U javnoj raspravi sudjeluju uz predlagača nacrta odluke o Proračunu i svi zainteresirani građani općine Ljubuški, napose oni na koje se predloženi nacrt Proračuna za 2016. godinu direktno odnosi (predstavnici javnih poduzeća i ustanova, mjesnih zajednica, udruge građana i nevladinih organizacija).
IV.
Rok za provođenje javne rasprave u smislu organizacije i priprema započinje usvajanjem ovog Zaključka. Javna rasprava u svezi nacrta Odluke o Proračunu općine Ljubuški za 2016. godinu će se održati dana 11.12.2015. godine (petak)  s početkom u 8:30 sati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.
V.
Nositelj aktivnosti na organiziranju i vođenju javne rasprave će prikupiti i obraditi mišljenja, prijedloge i zaključke javne rasprave te iste uputiti predlagaču Nacrta koji će informirati Općinsko vijeće Ljubuški u najskorijem vremenu po zaključenju javne rasprave. Tijelo ovlašteno za provedbu javne rasprave se obvezuje da šira javnost putem medija, brošura i ostalog bude upoznata s predloženim inicijativama i zaključcima javne rasprave.
VI.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01-02-2262/15
Ljubuški,4.12.2015. godine

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić,

 
« Prethodna   Sljedeća »

Poslovni imenik

Dodaj upis
Traži

Tko je Online

Gostiju online: 5
Advertisement
You are here  :Naslovnica