Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški usmenim javnim nadmetanjem Ispis E-mail
Petak, 16 Listopad 2015
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA  BOSNE  I  HERCEGOVINE
ŽUPANIJA  ZAPADNO HERCEGOVAČKA
OPĆINA  LJUBUŠKI
OPĆINSKI  NAČELNIK
Broj: 02-31-5-1889/15
Ljubuški,15.10. 2015. godine

Na  temelju  članka  363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Službene novine Federacije,“ BiH 66/13 i 100/13), čanka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova (Službene novine Federacije BiH,“ br. 17/04), članka  8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški (Službeni. glasnik općine Ljubuški br. 5/14) i  Zaključka Općinskog vijeća općine Ljubuški broj 01-05-1832/15 od 05. 10. 2015. godine, Općinski načelnik 
raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški usmenim javnim nadmetanjem
I. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški, pobliže označenih:

Redni

br.

     K.O

Novi k.č.br.

Stari k.č.br

Površina

parcele m2

Početna cijena

Jamčevina

KM

1.

Crveni Grm

  1901/13

  47/357

     1000

5.000,00

1.000,00

2.

Crveni Grm

  1901/14

  47/358

     1000

5.000,00

1.000,00

3.

Hardomilje

  714/37

110/1388

     844

4.220,00

1.000,00

4.

Hardomilje

  714/36

110/1387

    1058

5.290,00

1.000,00

5.

Hardomilje

  714/35

110/1386

    1200

6.000,00

1.000,00

6.

Hardomilje

  714/34

110/1385

    1050

5.250,00

1.000,00

7.

Hardomilje

  406/35

110/1378

    2980

17.880,00

1.788,00

8.

Hardomilje

  406/34

110/1377

    1815

9.075,00

1.000,00

9.

Hardomilje

  406/33

110/1376

    1595

11.165,00

1.116,50

10.

Hardomilje

  406/32

110/1375

    1216

4.256,00

1.000,00

11.

Hardomilje

  406/27

110/1370

    1499

4.497,00

1.000,00

12.

Hrašljani

561/2

561/2

  1200

27.000,00

2.700,00

13.

Hrašljani

468/43

468/43

   866

23.382,00

2.338,20

14.

Hrašljani

468/42

468/42

   866

23.382,00

2.338,20

15.

Hrašljani

468/41

468/41

   866

23.382,00

2.338,20

16.

Hrašljani

468/40

468/40

  1259

33.993,00

3.399,30

17.

Hrašljani

468/39

468/39

  1162

34.860,00

3.486,00

18.

Hrašljani

468/45

468/45

   300

 3.600,00

1.000,00

19.

MostarskaVrata-Gradska

534/68

534/68

603

2.412,00

1.000,00

20.

MostarskaVrata-Gradska

534/67

534/67

632

2.528,00

1.000,00

21.

MostarskaVrata-Gradska

534/66

534/66

864

3.456,00

1.000,00

22.

MostarskaVrataGradska

534/64

534/64

519

2.076,00

1.000,00

23.

MostarskaVrata-Gradska

534/63

534/63

556

2.224,00

1.000,00

24.

MostarskaVrata-Grad.

534/62

534/62

563

2.252,00

1.000,00

25.

MostarskaVrata-Gradska

534/61

534/61

800

3.200,00

1.000,00

26.

MostarskaVrata-Gradska

534/59

534/59

500

2.000,00

1.000,00

27.

MostarskaVrata-Gradska

976/2

976/2

1600

4.800,00

1.000,00

28.

Proboj Gornji

940/3

7/222 k.o.Proboj

2000

6.000,00

1.000,00

29.

Proboj Gornji

1073/3

7/215 k.o.Proboj

2386

9.544,00

1.000,00

30.

Proboj Gornji

1073/4

7/216 k.o.Proboj

2366

9.464,00

1.000,00

31.

Proboj Gornji

1073/5

7/217 k.o.Proboj

1314

4.599,00

1.000,00

32.

Proboj Gornji

1073/6

7/218 k.o.Proboj

1529

5.351,50

1.000,00

33.

Proboj Gornji

1073/7

7/219 k.o.Proboj

1020

3.570,00

1.000,00

34.

Proboj Gornji

1073/8

7/220 k.o.Proboj

1896

7.584,00

1.000,00

35.

Stubica

732/8

171/104

2000

6.000,00

1.000,00

36.

Stubica

732/7

171/103

2000

6.000,00

1.000,00

37.

Bijača

1/4

44/522

1111

3.333,00

1.000,00

38.

Bijača

1/5

44/527

753

2.259,00

1.000,00

39.

Bijača

1/6

44/533

2377

7.131,00

1.000,00

40.

Bijača

1/7

44/534

305

915,00

915,00

41.

Bijača

1157/6

44/528

1887

5.661,00

1.000,00

42.

Bijača

1157/7

44/529

1998

5.994,00

1.000,00

43.

Bijača

1157/8

44/530

2000

6.000,00

1.000,00

44.

Bijača

1157/9

44/531

2400

7.200,00

1.000,00

45.

Bijača

1157/10

44/532

1929

5.787,00

1.000,00

46.

Cerno

1524/5

1524/5

6350

63.500,00

6.350,00

47.

Cerno

8/42

8/42

2000

6.000,00

1.000,00

48.

Cerno

113/4

113/4

466

1.398,00

1.000,00

49.

M.Vrata-Gradska

447/11

447/11

825

4.125,00

1.000,00

50.

M.Vrata –Gradska

447/12

447/12

937

4.685,00

1.000,00

51.

M.Vrata-Gradska

447/14

447/14

875

4.375,00

1.000,00

52.

M.Vrata-Gradska

447/15

447/15

875

4.375,00

1.000,00

53.

M.Vrata-Gradska

795/3

795/3

595

2.677,50

1.000,00

54.

M.Vrata-Gradska

795/4

795/4

627

3.135,00

1.000,00

55.

M.Vrata-Gradska

795/5

795/5

600

3.000,00

1.000,00

56.

M.Vrata-Gradska

795/6

795/6

771

3.855,00

1.000,00

57.

Hrašljani

14/32

14/32

4085

22.467,50

2.246,75

58.

Hrašljani

1176/29

1176/29

1194

5.373,00

1.000,00

59.

Hrašljani

1176/30

1176/30

1200

5.400,00

1.000,00

60.

Hrašljani

1176/31

1176/31

1200

5.400,00

1.000,00

61.

Crveni Grm

3950/22

741/331

407

1.221,00

1.000,00

62.

Stubica

732/7

171/103

2000

6.000,00

1.000,00

63.

Stubica

732/8

171/104

2000

6.000,00

1.000,00

64.

Lisice

706/5

288/176

1835

11.010,00

1.010,00

65.

Lisice

731/3

288/177

519

3.633,00

1.000,00

66.

Hardomilje

714/21

110/1270

935

4.675,00

1.000,00

67.

Hardomilje

714/22

110/1269

750

3.750,00

1.000,00

68.

Hardomilje

1063/4

110/1230

1280

3.840,00

1.000,00

69.

Hardomilje

1063/5

110/1229

1443

4.329,00

1.000,00

70.

Hardomilje

1063/7

110/1227

1326

3.978,00

1.000,00

71.

Hardomilje

1063/9

110/1225

1281

3.843,00

1.000,00

72.

Hardomilje

1968/2

110/1216

1183

6.506,50

1.000,00

73.

Hardomilje

1968/3

110/1217

831

4.570,50

1.000,00

74.

Hardomilje

1968/4

110/1218

829

4.559,50

1.000,00

75.

Hardomilje

1968/5

110/1219

784

4.312,00

1.000,00

76.

Hardomilje

1968/6

110/1220

1221

6.715,50

1.000,00

77.

Zvirići

1164/10

10/466

1200

3.600,00

1.000,00

78.

Zvirići

1164/11

10/467

1098

3.294,00

1.000,00

79.

Zvirići

1164/12

10/468

1098

3.294,00

1.000,00

80.

Zvirići

791/7

10/470

274

1.370,00

1.000,00

81.

Zvirići

791/8

10/471

496

2.480,00

1.000,00


II. Predmetne nekretnine navedene u tabeli namijenjene su za izgradnju stambenih objekata, osim nekretnine pod red.br.46. i 57. predviđene za izgradnju poslovnog objekta.

III. Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve fizičke i pravne osobe. Sudionici licitacije moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od  10 % od početne cijene nekretnine za koju se natječu, s time da iznos jamčevine ne može biti manji od 1.000,00 KM, izuzev za lokacije čija početna cijena iznosi manje od 1.000,00 KM. Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun Općine Ljubuški br. 3380002200044268 sa naznakom  „Jamčevina za kupnju građevnog zemljišta označenog kao k.č.br._____,“ vrsta prihoda: 722 431 ( na uplatnici naznačiti oznaku nekretnine za koju je uplaćena  jamčevina). 

IV. Svaki sudionik javnog nadmetanja (licitacije) dužan je predočiti dokaz o položenoj jamčevini Povjerenstvu za provođenje licitacije, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji. Također je potrebno da fizičke osobe dostave presliku osobne iskaznice i broj tekućeg računa, a za pravne osobe izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija).

V. Ako na licitaciji budu sudjelovali punomoćnici neke osobe moraju imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave. Licitacija se može održati ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika. Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene. 

VI. Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija za pojedine nekretnine, jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamčevina se vraća na njegov tekući račun. Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija,dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije. Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. 

VII. Sa sudionikom licitacija čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji  u navedenom roku uplati    utvrđeni iznos cijene sklopit će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave. Troškove notarske obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom, prijenosom prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar snosi kupac, osim troškova za procjenu tržišne vrijednosti nekretnina. Nakon provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine. 

VIII. Licitacija će se održati u prostorijama Službe za prostorno uređenje i imovinsko-pravne i katastarske poslove općine Ljubuški (ured br.3. ) i to kako slijedi:

   - utorak, 03.11.2015. godine od 09. sati za nekretnine od red.br. 1-27 (uključujući i 27.)
   - srijeda,  04.11.2015. godine od 09. sati za nekretnine od red. br. 28-48
   - četvrtak, 05.11.2015. godine od 09. sati za nekretnine od red.br. 49-65
   - petak, 06.11.2015. godine od 09. sati za nekretnine od red.br. 66-81
   
IX. Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški. Sve informacije o nekretninama koje su predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Odjelu za imovinskopravne i katastarske poslove općine Ljubuški (soba br.4.), Zrinsko-frankopanska 71, svakim radnim danom od 07.30 do 15.30. sati.

OPĆINSKI NAČELNIK 
Nevenko Barbarić

 
« Prethodna   Sljedeća »

Poslovni imenik

Dodaj upis
Traži

Tko je Online

Gostiju online: 5
Advertisement
You are here  :Naslovnica