Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

NATJEČAJ za dodjelu Koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području općine Ljubuški Ispis E-mail
Petak, 16 Listopad 2015
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-24-1853/15
Ljubuški, 15. listopada 2015.godine

Na temelju članka 8. Zakona o koncesijama ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 13/13) i članka 5. Odluke o pokretanju postupaka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području općine Ljubuški broj: 01-02-1854/15 od 06.10.2015. godine, Općinski načelnik  r a s p i s u j e 

NATJEČAJ za dodjelu Koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području općine Ljubuški


I. PREDMET KONCESIJE I LOKACIJA

Koncesija se dodjeljuje na poljoprivrednom zemljištu koje se nalazi na parcelama označenim kao:
                                                                      IZNOS JAMČEVINE (u KM)
1. k.č. br. 3188/2,u površini od 11.000 m2, K.O. Klobuk                           33,00
2. k.č. br. 3188/3, u površini od 5.500 m2, K.O. Klobuk                           16,50
3. k.č. br. 424/59, u površini od 9.596 m2, K.O. Hrašljani                        28,79
4. k.č. br. 424/57, u površini od 5.301 m2, K.O. Hrašljani                        15,90
5. k.č. br. 424/55, u površini od 7.485 m2, K.O. Hrašljani                        22,46
6. k.č. br. 424/56, u površini od 9.740 m2, K.O. Hrašljani                        29,22
7. k.č. br. 424/58, u površini od 6.076 m2, K.O. Hrašljani                        18,23
8. k.č. br. 424/62 ,u površini od 41.329 m2, K.O. Hrašljani                      123,99
9. k.č. br. 424/67,u površini od 98.816 m2, K.O. Hrašljani                       296,45
10. k.č. br. 1176/35, u površini od 10.970 m2, K.O. Hrašljani                      32,91
11. k.č. br. 424/68, u površini od 20.177 m2, K.O. Hrašljani                       60,53
12. k.č. br. 424/64, u površini od  14.097 m2, K.O. Hrašljani                       
i k.č. br. 424/65, u površini od 7.313 m2, K.O. Hrašljani                      64,23
13. k.č. br. 424/66, u površini od 21.586 m2, K.O. Hrašljani                       64,76
14. k.č. br. 424/61, u površini od 48.355 m2, K.O. Hrašljani                      145,07
15. k.č. br. 424/60, u površini od 5.159 m2, K.O. Hrašljani                        15,48
16. k.č. br. 1209/15, u površini od 66.089 m2, K.O. Hrašljani                     198,27
17. k.č. br. 406/23, u površini od 9.336 m2, K.O. Hardomilje                       28,01
18. k.č. br. 406/24, u površini od 8.384 m2, K.O. Hardomilje                       25,15
19. k.č. br. 406/21, u površini od 5.000 m2, K.O. Hardomilje                       15,00
20. k.č. br. 2656/12, u površini od 36.036 m2, K.O. Hardomilje                    108,11
21. k.č. br. 1610/2, u površini od 122.684 m2, K.O. Hardomilje                    368,05
22. k.č. br. 1566/10, u površini od 20.037 m2, K.O. Cerno                          60,11
23. k.č. br. 1924/19, u površini od 20.000 m2, K.O. Cerno                          60,00
24. k.č. br. 1524/23,u površini od 112.905 m2, K.O. Cerno                         338,72
25. k.č. br. 3567/31,u površini od 56.080 m2, K.O. Ljubuški                     
i k.č. br. 3640 ,u površini od 67.040 m2, K.O. Ljubuški                       369,36
26. k.č. br. 539/5, u površini od 7.972 m2, K.O. Mostarska Vrata                   23,92
27. k.č. br. 1069/122, u površini od 5.000 m2, K.O. Mostarska Vrata                15,00
28. k.č. br. 3149/4, u površini od 110.868 m2, K.O. Crveni Grm                    332,60
29. k.č. br. 1/11, u površini od 428.594 m2, K.O. Bijača                        1.285,78
30. k.č. br. 192/98, u površini od 5.000 m2, K.O. Studenci                         15,00
31. k.č. br. 192/97, u površini od 28.387 m2, K.O. Studenci                        85,16
32. k.č. br. 192/100, u površini od 16.414 m2, K.O. Studenci                       49,24
33. k.č. br. 192/99, u površini od 19.950 m2, K.O. Studenci                        59,85
34. k.č. br. 2460/2, u površini od 15.000 m2, K.O. Radišići Gornji                 45,00
35. k.č. br. 3647/9, u površini od 5.125 m2, K.O. Vojnići-Dole                     15,38
36. k.č. br. 2149/20, u površini od 36.516 m2, K.O. Vojnići-Dole                  109,55
37. k.č. br. 2149/17, u površini od 45.924 m2, K.O. Vojnići-Dole                  137,77
38. k.č. br. 239/27, u površini od 9.617 m2, K.O. Vojnići-Dole                     28,85
39. k.č. br. 239/28, u površini od 5.032 m2, K.O. Vojnići-Dole                     15,10
40. k.č. br. 239/29, u površini od 5.047 m2, K.O. Vojnići-Dole                     15,14
41. k.č. br. 1186/7, u površini od 205.919 m2, K.O. Zvirići                       617,76
42. k.č. br. 714/39, u površini od 5.018 m2, K.O. Hardomilje                       15,05
43. k.č. br. 1609/4, u površini od 14.500 m2, K.O. Miletina                        43,50
44. k.č. br. 21/6, u površini od 11.543 m2, K.O. Stubica                           34,63
45. k.č. br. 21/5, u površini od 10.113 m2, K.O. Stubica                           30,34
46. k.č. br. 406/22, u površini od 9.065 m2, K.O. Hardomilje                       27,20
47. k.č. br. 1609/5, u površini od 119.322 m2, K.O. Miletina                      357,97
48. k.č. br. 192/84, u površini od 5.254 m2, K.O. Studenci                         15,76
49. k.č. br. 192/96, u površini od 7.000 m2, K.O. Studenci                         21,00
50. k.č. br. 1924/18, u površini od 30.000 m2, K.O. Cerno                          90,00
51. k.č. br. 1/9, u površini od 30.500 m2, K.O. Bijača                             91,50
52. k.č. br. 1/10, u površini od 80.000 m2, K.O. Bijača                           240,00

II. VRIJEME NA KOJE SE DODJELJUJE KONCESIJA
Koncesija se dodjeljuje  na razdoblje od 30 (trideset) godina.

III. IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU
Početni iznos koncesijske naknade u postupku javnog natječaja za dodjelu koncesije na poljoprivrednom zemljištu iznosi 300,00 KM/ha.

Nakon sklapanja ugovora o koncesiji, koncesionar se oslobađa plaćanja godišnje koncesijske naknade u trajanju:
a)  za višegodišnje nasade voćarskih i vinogradarskih kultura- 2 (dvije) godine,
b) za višegodišnje nasade aromatičnog, ljekovitog, začinskog bilja i bobičastog voća- 1 (jednu) godinu,
c)  za proizvodnju povrća u zaštićenom i na otvorenom prostoru - 1 (jednu) godine.
Po isteku vremenskog perioda iz stavka 2. ovog članka koncesionar plaća cjelokupni iznos godišnje koncesijske naknade  sukladno stavku 1.ovog članka.

IV.   PRAVO  SUDJELOVANJA
Javnom natječaju mogu pod istim uvjetima mogu pristupiti zainteresirane domaće i strane pravne osobe utemeljene i registrirane sukladno zakonima Bosne i Hercegovine, ili fizičke osobe koje obavljaju registriranu poljoprivrednu djelatnost. 

V.  OPIS PROJEKTA
Koncesija na poljoprivrednom zemljištu dodjeljuje se u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje. Planirana poljoprivredna proizvodnja realizirat će se  kao revitalizacija zapuštenog dijela poljoprivrednog zemljišta i organiziranje proizvodnje poljoprivrednih  kultura na navedenim česticama.

VI.  KRITERIJI ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Kriteriji po kojima će se vrednovati svaka ponuda su: visina iznosa koncesijske naknade po hektaru, visina novčanih ulaganja po hektaru, dinamika realizacije gospodarskog programa, utjecaj na povećanje zaposlenosti (broj novih radnih mjesta). Prvenstvo na natječaju stječe onaj sudionik koji po kriterijima prikupi najveći broj bodova.

1. Iznos koncesijske naknade od strane ponuditelja-                    broj bodova 80

Maksimalan broj bodova (80) će se dodijeliti ponuditelju koji je predložio najvišu cijenu.
Drugi ponuditelj će u skladu s tim dobiti broj bodova prema sljedećoj formuli:

P = Pt / P1 x 80 pri čemu je :

P=  broj bodova koji je ponuditelj dobio za ponuđenu cijenu,
P1= najviša cijena koja je ponuđena u postupku natječaja
Pt= cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene
(80 maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuditelju koji je ponudio najvišu cijenu)

2. Visina novčanih ulaganja po jedinici  površine/ha-               broj bodova 10

Maksimalan broj bodova (10) će se dodijeliti ponuditelju koji predloži najvišu cijenu ulaganja.
Drugi ponuditelj će u skladu s tim dobiti broj bodova prema sljedećoj formuli:

P= Pt / P1 x 10 pri čemu je :

P = broj bodova koji je ponuditelj dobio za ponuđenu cijenu ulaganja
P1= najviša cijena koja je ponuđena u ulaganju po jedinici površine/ha
Pt = cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocijene 
( 10 maksimalan broj bodova koji je dodijeljen  ponuđaču koji je ponudio najvišu cijenu)
3. Dinamika realizacije gospodarskog programa-                  broj bodova 5
          
-realizacija gospodarskog programa više od 4 godine             1 bod
-realizacija gospodarskog programa do 4 godine                  2 boda
-realizacija gospodarskog programa do 3 godine                  3 boda
-realizacija gospodarskog programa do 2 godine                  4 boda
-realizacija gospodarskog programa do 1 godine                  5 bodova


4. Utjecaj na povećanje zaposlenosti-                           broj bodova 5 

-gospodarski program osigurava do 3 nova radna mjesta           1 bod
-gospodarski program osigurava od 4 do 7 novih radnih mjesta    2 boda
-gospodarski program osigurava od 8 do 15 novih radnih mjesta   3 boda
-gospodarski program osigurava od 16 do 25 novih radnih mjesta  4 boda
-gospodarski program osigurava preko 26 novih radnih mjesta     5 bodova
 
VII. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Ponuda mora sadržavati:
- za fizičke osobe:
1. Ispunjen prijavni obrazac 
2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini od 10% iznosa početne koncesijske naknade po jednom hektaru  (uplatiti na depozitni račun općine Ljubuški broj 3380002200044268 - vrsta prihoda 721119),
3. Ovjerenu presliku osobne iskaznice,
4. Potvrda ili rješenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti
5. Uvjerenje o prebivalištu,
6. Uvjerenje iz porezne uprave o izmirenim  obvezama (ne starije od 3 mjeseca),
7. Potvrda suda da osoba nije u posljednjih pet godina osuđivana zbog kršenja propisa kojima se sankcioniraju gospodarski prekršaji (izdaje nadležni Županijski sud)
8. Katastarski plan čestice na koju se ponuda  odnosi,
9. Gospodarski program korištenja zemljišta (opis projekta  koji mora sadržavati prosječna
    ulaganja po jedinici površine /ha, dinamiku realizacije gospodarskog programa i 
    planirani broj zaposlenih),
10. Ponudu iznosa koncesijske naknade, a koja ne može biti manja od novčanog iznosa
    sukladnog članku 3. ovog Natječaja

          -    za pravne osobe:
1. Ispunjen prijavni obrazac  
2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini od 10% iznosa početne koncesijske naknade po jednom hektaru (uplatiti na depozitni račun općine Ljubuški broj: 3380002200044268 - vrsta prihoda 722611),
3. Ovjerenu presliku rješenja o registraciji  pravnog subjekta kojeg je izdao nadležni sud,
4. Ovjerena preslika uvjerenja o poreznoj  registraciji,
5. Ovjerena preslika obavijesti o razvrstavanju pravnog subjekta prema djelatnosti, 
6. Uvjerenje iz porezne uprave o izmirenim obvezama (ne starije od 3 mjeseca),
7. Potvrda suda da o odgovorna osoba pravne osobe ponuditelja nije u posljednjih pet godina osuđivana zbog kršenja propisa kojima se sankcioniraju gospodarski prekršaji (izdaje nadležni Županijski sud) 
8.  Katastarski plan čestice na koju se ponuda  odnosi,
9. Gospodarski program korištenja zemljišta  (opis projekta koji mora sadržavati prosječna 
   ulaganja po jedinici površine /ha, dinamiku realizacije gospodarskog programa i planirani
   broj zaposlenih),
10. Ponudu iznosa koncesijske naknade, a  koja ne može biti manja od novčanog iznosa  
   sukladnog članku 3. ovog Natječaja.

Podnesena dokumentacija se ne vraća ponuditeljima.

VIII. JAMČEVINA I TROŠKOVI CIJEPANJA PARCELE I PROVOĐENJA PROMJENA U KATASTRU
Uplaćeni iznos jamčevine koja služi za pokriće troškova postupka koncesije ne vraća se ponuditelju osim onom koji ne dobije koncesiju na poljoprivrednom zemljištu.
Ponuditelj koji dobije koncesiju na poljoprivrednom zemljištu, dužan je prije potpisivanja ugovora sukladno tarifnom broju 2, točkama 2.1.1. i 2.8.1. Tarife naknada za obavljanje usluga iz oblasti izmjere i katastra („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/15), izmiriti troškove cijepanja parcele u iznosu od 200,00 KM (slovima: dvijestotine konvertibilnih maraka) i troškove provođenja promjena u katastru zemljišta u iznosu od 40,00 KM (slovima: četrdeset konvertibilnih maraka)- uplatu izvršiti u ukupnom iznosu 240,00 KM na depozitni račun općine Ljubuški broj 3380002200044268, vrsta prihoda 722516, te dokaz o uplati predočiti prilikom sklapanja ugovora.

IX. OBLIK I NAČIN IZRADE PONUDE
Svoje ponude, osobno ili putem pošte natjecatelji upućuju općini Ljubuški, Povjerenstvu
za provođenje postupka za dodjelu koncesije na poljoprivrednom zemljištu, ul. Zrinskfrankopanska 71, 88320 Ljubuški, u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici koja sadrži:
1. naziv /ime i prezime, sjedište/ prebivalište i adresu natjecatelja
2. naznake „Ponuda za javni natječaj za dodjelu  koncesije na poljoprivrednom zemljištu u općini Ljubuški“ i "Ne otvaraj".

Ponuditelj je u prijavi za natječaj obvezan naznačiti broj čestice za koju se natječe.
Jedan ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu na istom javnom natječaju.
Sudionici natječaja podnose prijavu na posebnom obrascu koju mogu dobiti u
Imovinsko-pravnoj službi i prilažu potrebnu dokumentaciju navedenu u natječaju.
X. ROK ZA PRIJEM PONUDA
Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 30 dana od dana objave u tisku i na oglasnoj ploči općine Ljubuški.

Neblagovremene ili pogrešno označene ponude neće se razmatrati i neotvorene će se vratiti natjecatelju.
Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za provođenje postupka za dodjelu
koncesije na poljoprivrednom zemljištu, dana 19. studenog 2015. godine u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški, s početkom u 11 sati, što je ujedno i poziv zainteresiranim strankama da istom nazoče u zakazano vrijeme.

XI.  INFORMACIJE
 Sve informacije vezane za Natječaj mogu se dobiti svakim radnim danom na tel.
br. 039/ 835-556  ili u prostorijama Odjela imovinsko pravnih i katastarskih poslova općine
Ljubuški.

OPĆINSKI NAČELNIK,
Nevenko Barbarić

 
« Prethodna   Sljedeća »

Poslovni imenik

Dodaj upis
Traži

Tko je Online

Gostiju online: 5
Advertisement
You are here  :Naslovnica