Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

XXIX. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI Ispis E-mail
Utorak, 29 Rujan 2015
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01- 05-16-5/15
Ljubuški,29.9.2015.godine

Na temelju članka 46 Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 4/08), sazivam

XXIX. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 5.10. 2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati
 i predlažem sljedeći:

Dnevni red
1. Usvajanje zapisnika s XXVIII. sjednice Općinskog vijeća,
2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Općine Ljubuški, 
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Prostornog plana Općine Ljubuški (2015-2025),
5. Prijedlog Odluke o provođenju Prostornog plana Općine Ljubuški za period od 2015. do 2025. godine
6. Prijedlog Zaključka o stavljanju na javnu raspravu Nacrta Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova, parkova i označavanju objekata brojevima na području općine Ljubuški,
7. Prijedlog Odluke o otpisu duga na ime zateznih kamata po osnovi obveze plaćanja komunalne naknade,
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi,
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reguliranju parkiranja na urbanom području općine Ljubuški,
10. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području općine Ljubuški,
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području općine Ljubuški,
12. Prijedlog rješenja o;
a) razrješenju Povjerenstva za rješavanje po žalbi na odluke u kojima je u prvom stupnju rješavana na temelju odluka Općinskog vijeća u okviru isključivih prava i dužnosti Općine,
b) imenovanju Povjerenstva za rješavanje po žalbi na odluke u kojima je u prvom stupnju rješavana na temelju odluka Općinskog vijeća u okviru isključivih prava i dužnosti Općine,
13. Prijedlog Zaključka temeljem izvješća Povjerenstva za praćenje radova koncesionara na podizanju nasada na poljoprivrednom zemljištu iz Ugovora o koncesiji.
14. Prijedlog Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta,
15. Prijedlog Zaključka o kupovini nekretnina od Tihomira Bunoze iz Proboja, općina Ljubuški,
16. Prijedlog Zaključka o ispravci greške u Rješenju:
a) Skupštine općine Ljubuški broj: 01/1-023-106/86 od 27.11.1986. god,
b) Sekretarijata Skupštine općine Ljubuški broj: 04/IV-6/2/1965 od 20.12.1965. god,
c) Sekretarijata za privredu i komunalne poslove Skupštine općine Ljubuški broj: 03/9-477-55/75 od 10.12.1975. god,
d) Sekretarijata Skupštine općine broj: 04/IV-11/1966 od 1.4.1966.god,
17. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku nadzornog odbora o razrješenju i imenovanju v.d. ravnatelja društva JP "Parkovi" d.o.o. Ljubuški,  
18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku broj: 01-111/15 od 25.9.2015. godine Upravnog vijeća JU "Kulturno-športski centar" Ljubuški o potpisivanju Ugovora o zakupu nogometnog stadiona s pripadajućim objektima "Športski centar Babovac",

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić 
 
« Prethodna   Sljedeća »

Poslovni imenik

Dodaj upis
Traži

Tko je Online

Gostiju online: 4
Advertisement
You are here  :Naslovnica