Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

JAVNI POZIV za dostavljanje prijedloga za investiranje - Plan kapitalnih investicija Ispis E-mail
Ponedjeljak, 15 Lipanj 2015
B o s n a   i   H e r c e g o v i n a
Federacija Bosne i Hercegovina
Županija Zapadnohercegovačka
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-28-1119/15
Ljubuški, 15. lipanj 2015. godine

Na temelju članka 2. Pravilnika o načelu i načinu podnošenja prijedloga za investiranje Plana kapitalnih investicija općine Ljubuški, broj 02-28-166/13, općinski načelnik Općine Ljubuški, objavljuje


JAVNI POZIV
za dostavljanje prijedloga za investiranje, u cilju ažuriranja Plana kapitalnih investicija općine Ljubuški

Predmet  ovoga Javnog poziva je prikupljanje prijedloga za investiranje, u cilju ažuriranja Plana kapitalnih investicija Općine Ljubuški, kako bi se odredili prioriteti  općinskih investicija, koje se odnose na organiziranu infrastrukturnu izgradnju, odnosno na poboljšanje tehničke i društvene infrastrukture u narednih pet godina.

Glavni nositelj aktivnosti je Povjerenstvo za izradu Plana kapitalnih investicija, koje je imenovalo Općinsko vijeće. Povjerenstvo će izvršiti verifikaciju prispjelih prijedloga, odrediti prioritetne investicijske projekte u skladu s prihvaćenim kriterijima, te pripremiti konačan prijedlog ažuriranog Plana kapitalnih investicija na usvajanje Općinskom vijeću Ljubuški. 

Prijedloge za investiranje mogu podnijeti:
Građani općine Ljubuški
Radna tijela Općinskog vijeća
Općinski načelnik
Službe za upravu
Poduzeća, poduzetnici i druge organizacije 
Mjesne zajednice
Nevladine organizacije

Potencijalni predlagači Obrazac prijedloga za investiranje mogu preuzeti u prostorijama Centra za usluge građanima, u zgradi Općine Ljubuški, Zrinskofrankopanska 71 i na službenoj web stranici www.ljubuski.ba . 
Sve dodatne informacije možete dobiti u Odjelu za strateško planiranje i lokalni razvoj, br. telefona: 039/835-539

Popunjeni Obrasci prijedloga za investiranje dostavljaju se na adresu: 
Općina Ljubuški,  Povjerenstvo za izradu Plana kapitalnih investicija, Zrinskofrankopanska 71, 88320 Ljubuški.
Rok za podnošenje prijedloga je od 15. lipnja 2015. do 30. lipnja 2015. godine. 
Nepotpuni i neblagovremeno podneseni prijedlozi neće se uzimati u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Nevenko Barbarić

 
« Prethodna   Sljedeća »

Poslovni imenik

Dodaj upis
Traži

Tko je Online

Gostiju online: 4
Advertisement
You are here  :Naslovnica